top of page

Предоставяне на социални услуги

25 години

правихме всяко добро, което можехме;

с всички средства, с които можехме;

по всички начини, по които можехме;

на всяко място, на което можехме;

по всяко време, по което можехме;

на всички хора, на които можехме;

толкова дълго, колкото можехме…

И така ще продължим и занапред!...

 „Самаряни“ възниква като неформално обединение на група млади хора от град Стара Загора, които стартират дейността си с вдъхновение и осъзната, ясна мисия, довели ги в края на октомври, 1998 г., до учредяването на организация - без много опит, но със сърце и огромен ентусиазъм…

През м. април на същата 1998 година, обединилата се неформална гражданска група от младежи започва да издирва живеещите на улицата деца. Ежедневно, по двама доброволци от групата посещават местата, където децата прекарват голяма част от времето си. Опитват се да спечелят доверието и приятелството им.

 

Разговорите с малчуганите са най-вече за нещата, които вълнуват всяко от тях – защо е на улицата, има ли приятели, кой му помага, защо не иска да се прибере вкъщи, как се прехранва, къде нощува? Провеждат се и импровизирани уроци и игри, търси се помощта на Полицията и “Бърза помощ”. Осигурени са купони, срещу чиято стойност всекидневно децата получават закуска и хляб от малък павилион в града. Носят им се и чисти дрехи, които те с радост приемат...

Така започва всичко...

След месеци наред доброволна дейност сред децата, живеещи на улицата, в края на 1998 година, на 14. декември, организацията е регистрирана официално като Фондация „Самаряни“, а след почти четири години - на 20.11.2002 г., е пререгистрирана като Сдружение с нестопанска цел „Самаряни“ за осъществяване на дейности в обществена полза.

 

Първите шест години дейността на „Самаряни“ е посветена почти изцяло на децата на улицата. Следват години, в които се развиват постепенно 11 различни социални услуги в подкрепа на различни уязвими групи и общности, като:

Дневен център за работа с деца на улицата

Дневен център за социална и образователна подкрепа

Кризисен център “Самарянска къща” за жени и деца, пострадали от насилие

Консултативен център

Център за обществена подкрепа

Звено “Майка и бебе”

Център по приемна грижа

Наблюдавано жилище

Нископрагов център за превенция на ХИВ/СПИН

Консултативно-информационен център “Самаряни”

Общностен център "Къщата на семейството и общността"

Сайт визии.png
НАШАТА МИСИЯ

Мисията на Сдружение „Самаряни“ е да работи за пълноценното приобщаване към обществото на деца, младежи, възрастни и семейства в неравнопоставено положение на територията на община Стара Загора, като подкрепя отделни хора, групи и общности чрез осъществяване на дейности и предоставяне на услуги, които:

 • са основани на реални потребности;

 • съдействат и изграждат способност за развиване на умения за самопомощ в различни ситуации;

 • подпомагат процеса на интегриране и насърчават личното развитие;

 • повишават или възстановяват социални функции;

 • осигуряват помощ за предотвратяване на последствия.

Прочети повече
Неозаглавен дизайн (11).png
ФИЛОСОФИЯ НА РАБОТА

Дейностите, извършвани от организацията се основават на следната философия на работа: 

 • подход на партниране – с всички ползватели на услугите;

 • договорен (контактен) модел на работа (подход „помощ за самопомощ“);

 • договаряне и спазване на решенията на клиента;

 • взаимодействие, а не въздействие;

 • мултидисциплинарен подход;

 • споделено информирано съгласие;

 • акцент върху мотивацията за промяна;

 • индивидуална интервенция;

 • мобилност;

 • спазване на поверителност (конфеденциалност);

 • уважение на индивида;

 • откровеност;

 • осъзнаване на собствените ограничения;

 • толерантност към различията – уважение към културната, етническа, религиозна, социална и друга идентичност на клиентите.

25 години.png
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Сдружение „Самаряни“ има дългогодишен опит в предоставянето на следните социални услуги:

 • Дневен център за деца на улицата - от 1998 г. до 2004 г.

 • Кризисен център „Самарянска къща“ – от м. януари, 2004 г., до сега

 • Център за обществена подкрепа – от октомври, 2005 г., до септември, 2015 г.

 • Звено „Майка и бебе“– от октомври, 2005 г., до септември, 2015 г.

 • Приемна грижа – от декември, 2006 г., до септември, 2015 г.

 • Наблюдавано жилище - м. април, 2010 г., до сега.

 • Консултативно-информационен център “Самаряни” - от м. октомври, 2017 г., до сега.

 

Направленията, които попадат в обхвата на тези социални услуги, са следните:

Прочети повече
Прочети повече
bottom of page