ЦОП

Обменихме опит с Център за обществена подкрепа "За деца и родители"

"Самаряни" обмениха опит с ЦОП "За деца и родители"

Специалисти от Сдружение "Самаряни" и Център за обществена подкрепа "За деца и родители" – Пловдив към фондация "За Нашите Деца" обмениха опит и добри практики.

Фокусът на срещата бе да се обмени ценен опит и идеи в предоставянето на социални услуги за деца и семейства в различните направления на подкрепа - превенция, реинтеграция, приемна грижа и др.

Самаряни обмениха опит с колеги от Хасково

Самаряни обмениха опит с колеги от Хасково

Център за обществена подкрепа - град Хасково и Сдружение "Шанс и закрила" бяха двете основни спирки на еднодневна обяна на опит (26 март), в която участваха седем специалисти, работещи в различни направления от дейността на Сдружение "Самаряни". 

"Да бъдеш баща" гостува в Центърa за обществена подкрепа

"Да бъдеш баща"

Бихте могли да се насладите на изложба със страхотно позитивни послания за връзката между бащите и техните деца. Визиите, които бихте могли да разгледате във фоайето на Център за обществена подкрепа (град Стара Загора, ул. "Христо Ботев" №205) са част от националната кампания "Да бъдеш баща" и имат за цел фокусира вниманието на обществото върху значимостта на бащината роля за пълноценното развитие на детето.

"Самаряни" продължават да подкрепят специалистите на ЦОП Казанлък

Необходимостта от методическа помощ по конкретни случаи и осигуряването на професионална грижа за персонала с цел предотвратяване на напрежение и недоразумения от възникващите затруднения от различен характер винаги са актуални теми от изключително значение. 

Обучение на тема "Осиновяване"

Еднодневно обучение на тема "Осиновяване" се проведе на 31 май, 2014 г. В него се включиха представители на специализирания екип на ЦОП Казанлък. Засегнати бяха основни области, свързани с процеса на осиновяването като нормативна рамка, подготовка на кандидат-осиновителите, обучение и оценка на осиновяващи, мотивационни нагласи и стратегии, тайната на осиновяване и ролята на биологичното семейство. Особено внимание бе отделено на психологическите аспекти на загубата в живота на детето и на осиновяващите.

Социална работа в съвременното ромско семейство

Обучение на тема "Социална работа в съвременното ромско семейство" се проведе на 9 и 10 май, 2014 г. Под формата на дискусии, решаване на казуси и обсъждания участниците се запознаха с важни въпроси, свързани с:

  • Историята на ромската общност;

  • Любопитни факти за общността;

  • Етносоциална структура на ромската общност;

  • Култура, традиции и обичаи;

  • Работа в общността.

Доброволец готви обучение за деца и младежи в риск

Добротворец

Желание да помага и подкрепя хора, попаднали в уязвима позиция, доведе доброволец от София в Стара Загора, за да проведе обучение за развиване на умения за работа с компютър и специализиран софтуер.

Център за обществена подкрепа работи и в Казанлък

Пресконференция, ЦОП - гр. Казанлък

Център за обществена подкрепа (ЦОП) в община Казанлък стартира дейността си от месец септември, 2013 г. Реализацията на проекта започва след провеждането на процедурата за избор на доставчик на социалната услуга "Център за обществена подкрепа", като управлението е поверено на СНЦ "Бъдеще за децата с увреждания" в партньорство със Сдружение "Самаряни", град Стара Загора. 

Център за обществена подкрепа - нова социална услуга в град Казанлък

Димо Димов за Център за обществена подкрепа - Казанлък

 

На информационна среща бе представена новата социална услуга "Център за обществена подкрепа". в община Казанлък, която стартира още през месец септември, 2013 г.. Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания", в партньорство със Сдружение "Самаряни" е определен за доставчик на услугата от Община Казанлък.

В срещата взеха участие зам. кметът Лилия Цонкова, Мария Гинева, директор на ЦОП-Казанлък, Димо Димов - директор на Сдружение "Самаряни". Разберете повече за дейността на Центъра от репортажа на Телевизия "ПРЕСС Казанлък".

Център за обществена подкрепа - град Казанлък запознава с дейността си

Център за обществена подкрепа - Казанлък

В община Казанлък, социалната услуга ЦОП, стартира през месец септември 2013 година. Сдружение "Бъдеще за децата с увреждания" в партньорство със  Сдружение "Самаряни" са определени да предоставят услугата в община Казанлък.