Домашно насилие

"Изразявам себе си без насилие! С мен ли си?", Кирилка Андреева

Кирилка Андреева, адвокат

Попитахме Кирилка Андреева, адвокат на свободна практика, за:

Насилието за мен е...

Насилието за мен е липса на хуманност. Това е опит на човека да наложи волята и разбиранията си над другите. На тези хора - използващи насилието явно им липсва ресурс да покажат същността си по друг начин или не знаят как.

Аз допринасям в борбата с насилието като…

"Изразявам себе си без насилие! С мен ли си?", Екатерина Зафирова-Даскалова

Екатерина Зафирова-Даскалова, клиничен психолог и психотерапевт

Попитахме Екатерина Зафирова-Даскалова, клиничен психолог и психотерапевт за:

1. Насилието за мен е… 

Импулсивна, разрушителна и нецивилизована реакция на психически нестабилен и незрял човек.

2. Аз допринасям в борабата с насилието като… 

Помагам активно на Дамски клуб "Феникс", в който членуват жени, които открито се борят срещу насилието. Към клуба действа отворена група за жени, претърпели насилие - група за помощ и самопомощ,  в която се създава пространство за споделяне себеизразяване, подпомагане и намиране на модели за промяна към живот, свободен от насилие.  

Изразявам себе си без насилие! С мен ли си?

25 ноември е международно избран да бъде денят за борба с насилието основано на пол. Световната здравна организация разпознава този проблем като основна опастност за здравето на повече от една трета на всички жени във всички общества, всички социални класи, всички континенти. Ужасяващата световна статистика споделя, че близо 35 % от жените поне веднъж в живота си са ставали жертва на насилие от страна на интимния си партньор. За нашата страна цифрите са значително по-високи.

"Изразявам себе си без насилие? С мен ли си?", Люба Маринова-Петкова

Люба Маринова-Петкова

Попитахме Люба Маринова-Петкова - собственик на Книжарници "Мистрал", доброволец с активна гражданска позиция, дарител, родител какво мисли за:

Насилието за мен е…

За мен насилието е престъпление. И ако преди съм се сещала само за домашно физическо насилие, сега забелязвам, че в много български домове има психологически тормоз, финансов такъв и този проблем е неосъзнат за жертвите и се говори твърде малко за това. Ако в дома ни, някой диктува как да изглеждаме, къде да ходим, да работим или не, какво да работим, какви приятели да имаме, с какви пари да разполагаме, ако ни унижават с думи, действия, ако ни карат да повярваме, че сме ненужни, бездарни, то това е тормоз, който по нищо не отстъпва на физическия. Да си отворим очите за този проблем и да го осъзнаем е изключително трудно.

Обучение "Овластяване на жени, пострадали от домашно насилие"

Илина Терзиева, ръководител на Кризисен център "Самарянска къща", ще вземе участие в обучение на тема: Овластяване на жени, пострадали от домашно насилие. То ще се състои от 27 до 29 май, 2013 г., в град Царево.

Обучението се организира от Фондация "Асоциация Анимус" и има за цел да подобри капацитета на неправителствените организации да работят по случаи на домашно насилие над жени и по-конкретно да оказват подкрепа за тяхното овластяване. 

Денонощната телефонна линия на Самаряни помага на жертви на насилие

Денонощната телефонна линия на Самаряни помага на жертви на насилие

От началото на 2012 г., 232 души са потърсили информация и подкрепа на денонощната консултативна телефонна линия 64-11-11. Вижте повече в репортажа на ТВ Стара Загора, излъчен на 19.09.2012 г.

Арт работичлничка за украса на глинени чинии с акрилни бои

Арт работичлничка за украса на глинени чинии с акрилни бои

На 8 юни (петък) се проведе поредното от месечните арт ателиета в Кризисен център "Самарянска къща". Този път жените и децата от центъра се включиха активно в украсата на глинени чинии с акрилни бои. Водещ на работилничката бе Таня Христова, доброволец в Сдружение "Самаряни", която води традиционно по две арт ателиета месечно. 

Арт инициативите развиват усета за красивото, възможностите да създаваш със собствените ръце, творческия импулс, посредством който участниците изразяват и реализират енергията си по полезен и позитивен начин.

Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие

Основната цел на услугата Кризисен център е да се подкрепи процеса на възстановяване на деца и жени, жертви на насилие, като им се предостави закрила и професионална помощ.

Подкрепа за деца и жени, жервти на насилие

Основната цел на проектната идея е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Подпомагане дейността на Кризисен център "Самарянска къща"

Основната цел на проектната идея е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.