Домашно насилие

Граждани срещу домашното насилие

Целта на проекта е да се работи за подобряване на сътрудничеството между националните и местните власти и гражданите на територията на регион Стара Загора по проблема домашно насилие, сексуална злоупотреба и трафик на хора, чрез осигуряване на повече информация в публичното пространство.

Кризисен център "Самарянска къща" в подкрепа на деца и жени, жертви на насилие

Основната цел на проекта е да се предостави закрила и професионална помощ  за възстановяване на деца и жени, които са в състояние на силен стрес след преживяно насилие или трафик, останали без подслон, доходи и емоционална и/или материална подкрепа от близки хора.

Закрила и подкрепа на жертви на насилие

Програмата възникна при преобразуването на програма "Дом и семейство", в резултат на анализа от проведената от организацията оценка на потребностите в общността, която показа необходимостта от разширяване на планираните целеви групи и услуги. Новият приоритет на програмата e успешната интеграция и реинтеграция на деца и жени, които са преживели различни форми на насилие.