Наблюдавано жилище

Изпълнено обещание!

Наблюдавано жилище - Стара Загора

Едно изпълнено обещание, един жест на дарителство и подкрепа! Един млад човек днес беше усмихнат от щедрост и внимание!

Регионална конференция по проблемите за трудовата заетост на хора с увреждания

регионална конференция

Цветана Латева, социален работник от "Наблюдавано жилище" - Стара Загора взе участие в организираната от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Регионална практическа конференция, която се реализира в рамките на проект „Обществото –ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието, финансиран от КонтурГлобал, ТЕЦ "Марица Изток" 3, чрез Фондация B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора.

Творческо с квилинг техника

Картички с квилинг

Изглежда красиво и човек си мисли, че е извънредно лесно навиването на няколко лентички, от които да се оформят фигури с техниката, наречена "квилинг". Изглежда лесно, но всъщност е цяло изкуство. Благодарение на Незабравка Асенова, дългогодишен доброволец от Самарянска доброволческа служба, две момичета от "Наблюдавано жилище" - гр.

Арт-ателие "Рисуване върху чаши"

Арт-ателие

Вторник се превърна в много творчески ден за момичетата, настанени в услугата "Наблюдвано жилище" - Стара Загора. В организираното от стажанката - Мирослава Славова, арт-ателие за рисуване на чаши се включиха и доброволци от Самарянска доброволческа служба. Някои от участниците за първи път опитваха техниката за рисуване върху чаши и бяха много ентусиазирани. Мирка беше чудесен учител и като истински дизайнер насочваше процеса и консултираше всеки идеен проект. Шест бели чаши се превърнаха в истински произведения на изкуството и усмихнаха лицата на творците.

* * *

Стажант в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Стаж в Наблюдавано жилище

Сдружение "Самаряни" е любимо място за стаж на студентите, изучаващи различни специалности от социалната сфера...

Трима младежи бяха настанени в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

През м. Юли, две девойки и един младеж заживяха в Наблюдавано жилище - Стара Загора, съответно в апртаментите в кв. "Железник" и кв. "Зора". И тримата младежи са на възраст 20-21 години, напуснащи ЦНСТ и ДДЛРГ, днес те отправят поглед напред към възможността за самостоятелност. Двама от младежите все още учат, за да завършат своето средно образование, а едно от момичетата вече е взело своята диплома и търси своята първа работа.

Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Обучение Работа с трудни клиенти

Цветана Латева, социален работник в Наблюдавано жилище - Стара Загора и Златомира Колева, социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в обучение на Фондация "Асоциация Анимус" по темата: "Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика", провело се от 18 до 20.07.2018 г., в гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.

"Наблюдавано жилище ", гр. Стара Загора - дом за две нови момчета

две момчета в Наблюдавано жилище

"Наблюдавано жилище" - Стара Заора,  стана "дом" за две момчета, съответно на 18 и 20 години, напускащи две различни институци. Те избраха да започнат прехода към своя самостоятелен живот, придружение от екипа от специалисти на Сдружение "Самаряни".

Информационна среща за "Наблюдавано жилище"

Наблюдавано жилище

На 30.04.2018 г., социалният работник Цветана Латева и координаторът на "Самарянска доброволческа служба" Мария Данева посетиха Международния младежки център, гр. Стара Загора, където представиха социалната услуга "Наблюдавано жилище" пред младежките работници и екипа на центъра.

“Наблюдавано жилище" празнува своя 8-ми рожден ден

Наблюдавано жилище

Осем години “Наблюдавано жилище”, гр. Стара Загора, помага на младежи в пътя им към самостоятелен живот!

През м. април, 2018 г., "Наблюдавано жилище" - гр. Стара Загора, празнува своя 8-ми рожден ден!