Наблюдавано жилище

Наблюдавано жилище - Стара Загора отбелязва своя девети рожден ден

НЖ

Сдружение “Самаряни” е с нов договор за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора!

Паметен ден

Шипка

Намираме се 1232 m надморска височина, стоим пред Паметника на свободата на вр.Шипка. Историческо и много българско място. Действа ни много емоционално. Девет души сме. Тук сме и се чувстваме специално. Някои от нас са идвали на това свято място преди много, много години, други го посещават за първи път. Всички сме развълнувани и очакваме да се докоснем до саможертвения подвиг на героичните борци за нашата свобода. Историята ни завладява от влизането в Паметника на свободата... С всеки следващ етаж разбираме все повече цената,...

В живота напред с увереност...

НЖ

През м. Март две момчета от "Наблюдавано жилище" - Стара Загора поеха своя самостоятелн път в живота.

Получената подкрепа и услуги по време на техния предстой в "Наблюдавано жилище" способстваха за подобряване на уменията им за самостоятелен и независим живот и им предоставиха нови възможностите за справяне и преодоляване на трудностите, които биха срещнали. И двете момчета работят и са открили своята професионално поприще, благодарение на съдействието на специалистите, работещи в социалната услуга на Сдружение "Самаряни".

* * *

Изпълнено обещание!

Наблюдавано жилище - Стара Загора

Едно изпълнено обещание, един жест на дарителство и подкрепа! Един млад човек днес беше усмихнат от щедрост и внимание!

Регионална конференция по проблемите за трудовата заетост на хора с увреждания

регионална конференция

Цветана Латева, социален работник от "Наблюдавано жилище" - Стара Загора взе участие в организираната от Гражданско сдружение „Алтернатива 55” Регионална практическа конференция, която се реализира в рамките на проект „Обществото –ЗА- интегрирането на деца с ментални проблеми в развитието, финансиран от КонтурГлобал, ТЕЦ "Марица Изток" 3, чрез Фондация B-Cause и съфинансиран от Община Стара Загора.

Творческо с квилинг техника

Картички с квилинг

Изглежда красиво и човек си мисли, че е извънредно лесно навиването на няколко лентички, от които да се оформят фигури с техниката, наречена "квилинг". Изглежда лесно, но всъщност е цяло изкуство. Благодарение на Незабравка Асенова, дългогодишен доброволец от Самарянска доброволческа служба, две момичета от "Наблюдавано жилище" - гр.

Арт-ателие "Рисуване върху чаши"

Арт-ателие

Вторник се превърна в много творчески ден за момичетата, настанени в услугата "Наблюдвано жилище" - Стара Загора. В организираното от стажанката - Мирослава Славова, арт-ателие за рисуване на чаши се включиха и доброволци от Самарянска доброволческа служба. Някои от участниците за първи път опитваха техниката за рисуване върху чаши и бяха много ентусиазирани. Мирка беше чудесен учител и като истински дизайнер насочваше процеса и консултираше всеки идеен проект. Шест бели чаши се превърнаха в истински произведения на изкуството и усмихнаха лицата на творците.

* * *

Стажант в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Стаж в Наблюдавано жилище

Сдружение "Самаряни" е любимо място за стаж на студентите, изучаващи различни специалности от социалната сфера...

Трима младежи бяха настанени в Наблюдавано жилище - Стара Загора

Наблюдавано жилище

През м. Юли, две девойки и един младеж заживяха в Наблюдавано жилище - Стара Загора, съответно в апртаментите в кв. "Железник" и кв. "Зора". И тримата младежи са на възраст 20-21 години, напуснащи ЦНСТ и ДДЛРГ, днес те отправят поглед напред към възможността за самостоятелност. Двама от младежите все още учат, за да завършат своето средно образование, а едно от момичетата вече е взело своята диплома и търси своята първа работа.

Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика

Обучение Работа с трудни клиенти

Цветана Латева, социален работник в Наблюдавано жилище - Стара Загора и Златомира Колева, социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в обучение на Фондация "Асоциация Анимус" по темата: "Работа с трудни клиенти и клиенти със специфична проблематика", провело се от 18 до 20.07.2018 г., в гр. Царево, в Българо-германския център за професионална квалификация.