ЗРИ

Играхме "Приобщи човече" по повод празника на Комплекса за социални услуги

Играхме "Приобщи човече" по повод празника на КСУДС

Деца празнуваха седмия рожден ден на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Стара Загора, управляван от Сдружение "Самаряни". Те имаха възможността да се включат в различни ателиета и интерактивната игра "Приобщи човече". Вижте повече за петъчния празничен следобед от репортажа на ТВ Стара Загора, излъчен в емисията новини на 5 октомври 2012 година. 

Защото сме тук и ни има!

Майка на дете с „артрогрипозис мултиплекс конгенита”

Когато преди 3 години синът ми Борис се роди в особено тежко физическо състояние мислех, че живота ми е свършил, че няма по-лошо нещо на този свят. Беше се родил с рядкото заболяване „артрогрипозис мултиплекс конгенита”, засягащо опорно-двигателния апарат – стави, мускули, сухожилия.

Механизми за наблюдение и оценка

Наблюдението и оценката на осъществяваните дейности се реализира самостоятелно и комбинативно с други техники и методи от цялостния инструментариум на мониторинга.

Наблюдението и оценката на напредъка се осъществяват чрез:

Устойчивост на услугата

Приносът от развиването на услугата е от съществено значение. Сдружение „Самаряни“ предоставя услугата по партньорски проект по програма ДАФНЕ до края на 2011 г. В процес на разработване е план за осигуряване на финансова устойчивост на услугата. През октомври 2010 г. услугата е предвидена от Община Стара Загора и подадена за включване в Областната стратегия за социалните услуги на територията на Област Стара Загора за периода 2010-2015 г.

Очаквани резултати

Очаква се постигането на следните резултати по отношение на целевите групи:

Материални и човешки ресурси

Звеното за ранна психосоциална интервенция се помещава в сградата на Центъра за обществена подкрепа, намиращ се на в гр. Стара Загора на ул. “Христо Ботев“ 205. Материалната база, с която разполага звеното се състои от:

  • офис помещение за екипа;
  • стая за работа с деца;
  • стая за работа с родители;
  • зала за срещи;
  • санитарни помещения.

В подкрепа на дейността на Звеното са осигурени следните технически средства и оборудване:  

Взаимодействие с други служби и институции

Взаимодействието с местните институции и организации, които работят по проблемите на същите групи деца и семейства, е задължителна част от цялостната концепция за управлението на услугата. По-основните от тях са:

Терапия

Дейности от 2 до 9 се предоставят за краткосрочен период – до три месеца или дългосрочен – до шест месеца, в зависимост от плана за предоставяне на услуги, договорен със семейтвото. При необходимост предоставянето на услугите може да продължи и след шест месеца при допълнително договаряне.