Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Антония Павлова

Антония Павлова

Антония Павлова
Мениджър "Социален маркетинг и масмедии"

Антония Павлова заема длъжността специалист "Социален маркетинг и масмедии". Тя отговаря за планирането, организирането, изпълнението и наблюдението дейностите, кампаниите, инициативите и мероприятията извършвани от организацията, с цел популяризирането и представянето им в подходящи формати пред широката общественост и заинтересовани лица.

Също така, съдейства активно за осъществяването на ефективна комуникация между изпълнителните екипи в отделните направления на работа в организацията и представителите на различни институции, организации, медии, корпоративни и частни донори.

Завършила е висшето си образование в Икономически университет - Варна, степен бакалавър по специалност "Маркетинг". Притежава опит в областта на рекламата.