Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Илина Терзиева

0878 394 250

Илина Терзиева

Илина Терзиева

От януари 2010 година, Илина Терзиева заема длъжността "Ръководител по превенция на изоставянето" към Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Стара Загора, управляван от Сдружение "Самаряни". Към настоящия момент, Илина е ръководител и на Кризисен ценър "Самарянска къща".

В периода декември 2008 - януари 2010, Илина Терзиева е координатор Звено "Майка и бебе" към КСУДС.

Завършва своята магистърска степен "Социална педагогика и социална работа" в Тракийски университет, Стара Загора.