Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Мария Данева

Мария Данева

Мария Данева
Технически сътрудник
Пом.-координатор К7

Мария Данева работи за Сдружение "Самаряни" от декември 2008 година. Позицията, която заема в организацията е технически сътрудник, като същевременно с това Мария е Координатор "Самарянска доброволческа служба" и помощник-координатор К7.

В отговорностите й влизат: координиране, техническо съдействие и обезпечаване при организиране и реализиране на различни дейности, включително информационни кампании.