Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Пенчо Минакиев

0878 394 214

Пенчо Минакиев

Пенчо Минакиев
Старши социален работник

Пенчо Минакиев работи в Сдружение "Самаряни" от декември, 2010 год.

От март 2012 г., той е старши социален работник в Наблюдавано жилище-Стара Загора. Основните му задължения са социално и професионално консултиране на млади хора, настанени в услугата, обучителни тренинги, придружаване до различни институции и насочване.

От декември, 2010 г. до март, 2012 г., позицията, която Пенчо Минакиев е заемал в Сдружение "Самаряни" е социален работник в сектор за "Работа със семейството" - в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, където основните му задължения са се състояли в работа по случай - социално консултиране и подкрепа на семейства в риск. Основните направления, по които е работил са превенция на изоставянето и реинтеграция.

Завършил е бакалавър по "Социални дейности" в Тракийски университет - Стара Загора.