Единна система за мениджмънт и мониторинг

Свържете се с Соня Пенева

0878394223

Соня Пенева

Соня Пенева
Старши социален работник

Соня Пенева работи в Кризисния център на Сдружение "Самаряни", като старши социален работник, от 01 август, 2010 г. Основните дейности, застъпени в работата й са: консултиране на клиенти в критични житейски ситуации; подпомагане на жени и деца в неравностойно положение; осъществяване на посредничество и поддръжане на добра комуникация със различните социални институции; водене на документация; съдействие при организиране на работния процес. 

Завършила е магистърската си степен "Мениджмънт на социалните и педагогически организации" към Тракийски университет, Стара Загора.