В България

СЪЗДАВАНЕ НА ДРУЖЕСТВАТА “САМАРЯНИН” И “САМАРЯНКА”

За подготовката на Доброволната санитарна служба се оказва особено полезно извършеното от създаденото през 1910 г. при Червен кръст Дружество “Самарянка”. То е основано в София на 09.12.1910 г. по инициатива на царица Елеонора. Тя е негова покровителка до края на живота си през 1916 г. Целта на дружеството е да подготви жени-доброволки за оказване помощ на болни и ранени по време на война, на страдащи при бедствия и епидемии, както и на социално нуждаещи се. На главното годишно събрание на Дружество “Червен кръст”, състояло се в края на м. април 1911 г., Председателят на Старозагорския клон на дружеството Епископ Йосиф предлага на Управителният съвет да направи постъпки пред Светия Синод на Българската Православна църква за откриване на самарянски курсове при няколко женски манастира, включително и в Казанлъшкия девически манастир, в които калугерките и послушничките да се подготвят за гледане на ранени и болни по време на война.