Старозагорско благотворително дружество "Добрий самарянинъ" - основано на 3 март, 1899 г.

На 3 март 1899 г. по инициатива на д-р Ст. Драгнев и група съмишленици  в Стара Загора се основава благотворителното дружество „Добрий самарянин”, по предложение на евангелиста г-н Стефан Момчилов.

„Първото дружествено ядро по предложението на незабравимия покойник Ст. Момчилов кръстено с името „Добрий Самарянинъ”. Вече 25 години дружеството със своята дейност оправдава напълно името си. Основните членове поканват и други дейци. Делото се засилва. Членовете ходят сами, изучават положението на нещастните, подпомагат ги парично. Тоя ограничен род дейности ги незадоволява. Разширяват я. Тогавашният кмет на Стара Загора, Христо Кожухаров, г-жа Теофано Попова, по времето си гимназиална учителка в Стара Загора, обмислят плана за откриване на сирото и старопиталище... Много – около 250 членове видни граждани и гражданки усърдно работят”. Из „Двадесетпет годишна юбилейна книжка на Ст.-Загорското Благодетелно Дружество „Добрий самарянинъ”.

Неговата идеална цел е да подпомага страдащите и да се подкрепя активно благодетелността. Дружеството е активно подкрепяно от тогавашния кмет на Стара Загора, г-н Христо Кожухаров и г-жа Теофано Попова, като заедно обмислят откриването на сирото и старопиталище.
През 1912 г. в сградата на бившата военна болница голямата българска учителка и образец за благотворителност Теофано Попова основава първия в България Дом за сираци. Той и до днес носи нейното свято име. Години наред тя лично обикаля със своята кола различни градове и села, за да събира сираци, останали след Сръбско-българската война. Теофано Попова е родена през 1857 г. в Стара Загора и умира на 18 януари 1929 г. В писмо до племенниците си, което придружава завещанието й, тя моли за прошка, че ги лишава от наследство, защото желае да дари цялото си имущество в полза на сиропиталището.