Дружество "Самарянка" - основано на 09 декември, 1910 г.

За подготовката на Доброволната санитарна служба се оказва особено полезно извършеното от създаденото през 1910 г. при Червен кръст Дружество "Самарянка". То е основано в София на 09.12.1910 г. по инициатива на царица Елеонора. Тя е негова покровителка до края на живота си през 1916 г. Целта на дружеството е да подготви жени-доброволки за оказване помощ на болни и ранени по време на война, на страдащи при бедствия и епидемии, както и на социално нуждаещи се. На главното годишно събрание на Дружество "Червен кръст", състояло се в края на м. април 1911 г., Председателят на Старозагорския клон на дружеството Епископ Йосиф предлага на Управителният съвет да направи постъпки пред Светия Синод на Българската Православна църква за откриване на самарянски курсове при няколко женски манастира, включително и в Казанлъшкия девически манастир, в които калугерките и послушничките да се подготвят за гледане на ранени и болни по време на война.

Самарянките са категория здравни работници, доближаващи се до медицинските сестри по своята квалификация. Те се използват главно при обществени бедствия, епидемии и войни. Съгласно раздел І-ви на приетия устав, "целта на дружеството е да развива и укрепява у обществото чувство на милосърдие и състрадание", като:

  • Буди съзнание за помощ към ближния и разпространява нужните познания за даване бърза помощ при нещастни случаи и внезапни заболявания в семействата;
  • Подготвя любителки-дами, които да дават помощ на болни и ранени в военно време;
  • Дава възможност на дами, които, въпреки чувствата си за милосърдие, по домашни причини, не са могли да възприемат званието милосърдни сестри, да се предадат на милосърдие и да го разпространяват в по-широк кръг в обществото.

Съставът на дружеството е от редовни, извънредни и почетни членове. Първите са госпожи и госпожици, вземащи участие в курсовете и получаващи дипломи; извънредните членове са онези, които се запишат и съдействат на дружеството, а за почетни се обявяват онези, които внасят еднократно сума, не по-малка от 100 лева. Средствата на дружеството се набират от членския внос, чийто размер е 1 лев годишно, доброволните помощи и пожертвуванията за определени цели.