Дружество "Самарянин" - основано на 15 декември, 1911 г.

Под ръководството на Епископ Йосиф на 15 декември 1911 г. в Стара Загора се основава клон на Дружество "Самарянин". В организираните от него курсове са подготвени множество младежи, повечето млади свещеници от епархията, за братя-самаряни, толкова нужни в случай на война. Два месеца по-късно, на 19 февруари 1912 г., в Стара Загора се създава и Дружество "Самарянка" с председател – д-р Съба Костова. Д-р Съба х. Петрова Асенова-Костова e родена на 8.ХІ.1875 г. в гр. Сливен. Баща й – Хаджи Петър, брат на Хаджи Димитър, загива през Освободителната Руско-турска война от 1877-1878 г., а брат й – войводата Кръстьо Асенов - в Илинденско-Преображенското въстание през 1903 г. Тя завършва медицина в Женева, Швейцария и работи като училищен и практикуващ лекар в Стара Загора. Умира на 02.08.1958 г. В Настоятелството са избрани още: подпредседателка – Димитрина д-р Анастасова, секретар-касиер – д-р Симеон Ханчев, съветници – Мария Васил Димчева, Анастасия Тошева и д-р Марко Костов.

Клонът има седалище в гр. Стара Загора и се ръководи от Настоятелство, избирано от редовните и извънредните членове. Всички членове на Настоятелството служат безплатно и никой не може да се откаже от възложената му длъжност, освен по особено важни причини. Дружеството има печат с правоъгълна форма, с надпис "Дружество "Самарянка", Старо-Загорски клон" и емблема – стар български кръст със зелен цвят и буквата "Е" върху него - името на покровителката му Н.В. царица Елеонора. Уставът съдържа условията за участие и програмата на ежегодните безплатни курсове за самарянки. Курсовете се провеждат веднъж или два пъти годишно, обикновено започват през м. януари. Те са теоретически – 20 двучасови лекции и практически – състоят се в гледане на болни в определени болници в продължение на един месец и под ръководството на лекари. Програмата предвижда получаване на познания по анатомия и физиология на човека, общи понятия за болестите и техните симптоми, хигиена, гледане на болни, хирургични манипулации и помощ при операции, оказване на първа помощ в нещастни случаи. На завършилите и положили успешно изпит се връчват диплома и знак.

Уставът на дружеството веднага е отпечатан в Стара Загора и популяризиран.
Още в началото на 1912 г. Старозагорският клон урежда два самарянски курсове, в който се обучават десетки дами. След успешното полагане на установения изпит, всички получават специални свидетелства и дружествения знак на Червен кръст.
Ръководителки на самарянските курсове в града са д-р Невена Азманова и д-р Съба Костова. Преди обявяването на мобилизацията те провеждат и краткосрочни курсове, в които подготвят над 200 самаряни и самарянки. Във войната участват 180 жени и 30 мъже от Стара Загора, 12 жени и 3 мъже от Чирпан и 31 жени от Казанлък.
За подготовката на този контингент от доброволци Старозагорският клон на Дружество "Червен кръст" получава субсидия от Общинския съвет в размер на 50 000 лв.
Старозагорският клон на Дружество "Червен кръст" разчита в тези напрегнати дни на помощта от Благотворително дружество “Добрий самарянин” с председател - Теофано Попова. В Стара Загора се създава и отряд от 10 души милосърдни братя, които се подготвят за действие при евентуална холерна епидемия, каквато избухва по време на войната.

За да изпълни хуманната си мисия във военно време, още на 28 май 1900 г., празника на Света Троица, Българското дружество "Червен кръст" открива свое Училище за медицински сестри, наречено от духовенството "Света-Троицко Общество сестри милосърдни". Към училището на 28 ноември с.г. е открита и лечебница, в която обучаваните сестри се подготвят за практиката. Обучението е със стипендии от местните клонове на БЧК. Сред първите осем ученички е и старозагорската Анастасия Стоева. Тя завършва с отличие и е назначена за възпитателка в училището. Анастасия Стоева е и първата старозагорка, взела участие в мисия на БЧК в чужбина - като медицинска сестра тя е в състава на Българската мисия на Червен кръст в Русия по време на Руско-японската война от 1905-1907 г.

Следващите стипендиантки от Старозагорски окръг са: Неда Петкова, Стоянка Александрова и Тина Иванова от Стара Загора; Стефана Костова и Мария Казанджиева от Казанлък и Мария Богданова от Чирпан. Според устава на Св. Троицката община, работещите в болницата на "Червен кръст" и живеещи в общината сестри внасят ежегодно част от своето възнаграждение в сестринския фонд. Прави впечатление, че Анастасия Стоева внася най-големи суми. От 1910 г. курсът на обучение е двегодишен, а от 1922 г. обучението става тригодишно, с едногодишна практика. Работи се по международна програма и курсистките получават диплома за завършено средно-специално образование. На 15.09.1909 г. лечебницата към училището получава статут на болница - известният днес Институт за бърза медицинска помощ "Пирогов".