Повечето хора с HIV дори не подозират, че го носят

Видео клипове

"Зараза" в деня на младежта
Не е нужно да говориш, просто да бъдеш...СЪПРИЧАСТЕН
Първия флашмоб в Стара Загора бе проведен под надслов "Презерватирай се"

Клуб "Зараза"

Клуб от доброволци

Клуб "Зараза"

Млади, динамични, интересни и различни тинейджери и млади хора от Стара Загора, на "ти" с темата "ХИВ/СПИН", заинтересовани, и не безразлични, обединени от идеята за популяризиране и информиране, създали клуб "ЗАРАЗА", достигат до млади хора в Област Стара Загора с посланието "Животът е един, пази се от СПИН!"

Любовта помни... Животът е безценен!

антиспин кампания

Днес, 14.02.2017 г., отново доброволците от клуб Зараза бяха в действие по време на АНТИСПИН кампанията в деня на Любовта. В партньорство със студентите от АСМБ - Стара Загора и РЗИ-Стара Загора, бяха разпространени над 900 различни информационни материали и бяха мотивирани 31 души да проверят своя HIV-статус в мобилния КАБКИС.

На хорото се хвани - HIV така не се лови!

хоро

Клуб „Зараза” към Сдружение "Самаряни" съвместно с АСМБ - Стара Загора и Регионална здравна инспекция-Стара Загора проведоха информационна АНТИСПИН кампания под мотото „На хорото се хвани - HIV така не се лови!“, в град Стара Загора, която се осъществи на 01.12.2016 г., от 12:00 до 14:00 часа на площада пред сградата на Община Стара Загора. По време на кампанията пред общината беше ситуиран и мобилен кабинет за безплатно и анонимно изследване за HIV/СПИН на РЗИ, в който своя HIV-статус провериха 28 души.

Клуб "Зараза" навърши 7 години!

Клуб Зараза

Клуб "Зараза" днес навърши 7 години!

Клуб "Зараза" е сформиран в Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, през 2009 г., по Програма на Министерството на здравеопазването - "Превенция и контрол на HIV/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. До края на 2015 г., клуб "Зараза" изпълненяваше дейности по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

Клуб "Зараза" участва в традиционния фестивал на "Различният поглед"

Клуб "Зараза" участва в традиционния фестивал на "Различният поглед"

"Бъди смел и провери своя HIV статус" бе призивът на младите доброволци на клуб "Зараза", които и тази година участваха в традиционния фестивал на изкуствата, организиран от ССИК "Различният поглед".

Заедно с Регионална здравна инспекция - Стара Загора в парк "Загора" бе позициониран информационен пункт, предоставящ възможност за безплатно и анонимно изследване на HIV статус. Доброволците на клуб "Зараза" мотивираха 36 души да проверят своя статус в мобилния кабинет на РЗИ.