Повечето хора с HIV дори не подозират, че го носят

Клуб от доброволци

Клуб "Зараза"

Млади, динамични, интересни и различни тинейджери и млади хора от Стара Загора, на "ти" с темата "ХИВ/СПИН", заинтересовани, и не безразлични, обединени от идеята за популяризиране и информиране, създали клуб "ЗАРАЗА", достигат до млади хора в Област Стара Загора с посланието "Животът е един, пази се от СПИН!"
Клуб "Зараза" е сформиран в Сдружение "Самаряни", Стара Загора, във връзка с изпълнение на дейностите по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”, на Министерство на здравеопазването.