Повечето хора с HIV дори не подозират, че го носят

Клуб "Зараза" участва в традиционния фестивал на "Различният поглед"

Клуб "Зараза" участва в традиционния фестивал на "Различният поглед"

"Бъди смел и провери своя HIV статус" бе призивът на младите доброволци на клуб "Зараза", които и тази година участваха в традиционния фестивал на изкуствата, организиран от ССИК "Различният поглед".

Заедно с Регионална здравна инспекция - Стара Загора в парк "Загора" бе позициониран информационен пункт, предоставящ възможност за безплатно и анонимно изследване на HIV статус. Доброволците на клуб "Зараза" мотивираха 36 души да проверят своя статус в мобилния кабинет на РЗИ.

Клуб "Зараза" работи от Програмата на Министерството на здравеопазването - "Превенция и контрол на HIV/СПИН", Компонент 7, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.