Повечето хора с HIV дори не подозират, че го носят

Любовта помни... Животът е безценен!

антиспин кампания

Днес, 14.02.2017 г., отново доброволците от клуб Зараза бяха в действие по време на АНТИСПИН кампанията в деня на Любовта. В партньорство със студентите от АСМБ - Стара Загора и РЗИ-Стара Загора, бяха разпространени над 900 различни информационни материали и бяха мотивирани 31 души да проверят своя HIV-статус в мобилния КАБКИС.