Конкурс "Добрият Самарянин" - 2017 Година

Година:
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Виктор Драголов, който подкрепя деца със зрителни нарушения

брайлова машина

Добротворецът: Виктор Драголов, общински съветник, гр. Стара Загора

Добротворството: Виктор Драголов дарява брайлова машина на Ресурсен център - Стара Загора, като не спира до там.

Всичко започва, когато Виктор става посредник на доброто между приятели и нуждата от брайлови машини в старозагорско училище, в което учат незрящи деца. С негова помощ една брайлова машина намира своя дом в Ресурсния център в Стара Загора и към днешна дата помага на децата със специални потребности да се учат на писмо и четмо.

Д-р Хохвартер, която спаси зрението на дете

д-р Анелия Хохвартер

Добротворецът: Д-р Анелия Хохвартер, офталмолог.

Добротворството: През есента на 2016 г., д-р Анелия Хохвартер оперира, напълно безвъзмездно Михаил Иванов от ХІ ОУ " Н. Лилиев", гр. Стара Загора, който сериозно нарани окото си по време на игра. Съществуваше опасност детето да загуби напълно зрението на дясното си око, но благодарение на д-р Хохвартер днес Михаил  вижда на 100%.

Децата от ПГ “Радост” помагат за лечението на Митко

деца помагат на Митко

Добротворците: Децата, родителите и техните учители от подготвителна група “Радост” при ДГ "Светулка".

Стенли, който дарява красота на онкоболни жени

Станимир Нанчев дарява красота на онкоболни жени

Добротворецът: Станимир Начев (Стенли), коафьор от град Казанлък.

Добротворството: Стенли от Казанлък дарява самочувствие и надежда на онкоболни жени вече втора година. Във фризьорското му студио повече от 1000 жени са получили безплатна перука и грим. Номинация за неговото благородно начинание получихме от една от тях. 

Ида, Галина и Ева, които дариха своите коси

Млади жени дариха коса

Добротворците: Ида Димитрова Дамянова - десетокласничка, Галина Бинева Колева и Ева Пламенова Ролева - майки на третокласници, старозагорки.

Добротворството: Ида е десетокласничка и учи в СУ "Максим Горки", гр. Стара Загора. Галина и Ева са майки на третокласници от XI ОУ "Николай Лилиев". Какво ги обединява? И трите специално "отглеждат" своите коси, които през м. юни, 2017 г., даряват в подкрепа на онкоболни жени.

Таня Славова, която се превръща в Ангел-Спасител за младо момиче

Таня Славова

Добротворецът: Таня Славова, управител на "Мересев" ЕООД, гр. Стара Загора

Добротворството: Преди няколко години Таня Славова, управител на предприятието за хора с увреждания в гр. Стара Загора приема след молба за работа при себе си Елица. Тя е с лека степен на умствена изостаналост, без семейство, току-що напуснала Дома за деца с умствени увреждания в с. Петрово.

Мария Тончева и приятели, които се грижат за мъж, останал без подслон

Мария Тончева

Добротворецът: Мария Тодорова Тончева и приятели

Добротворството: Мария Тончева работи в цветарския павилион "Цветни мечти" до църквата "Св. Николай" в Стара Загора. Вероятно много старозагорци са купували по празничен повод цвете или букет от симпатичната жена със замечтани кафеви очи, смугло лице и буйна черна коса. Но вероятно малцина знаят каква богата душа има.

МОНИКА, КОЯТО ПОБЕДИ БОЛЕСТТА И СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ВДЪХНОВИТЕЛ ЗА МНОГО СТРАДАЩИ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ

Моника

Добротворецът: Моника Маринова от Стара Загора

Добротворството: Познаваме Моника чрез нейния успех в борбата й с болестта и здравната система. Днес тя се радва на щастливото си семейство.

Номинирам следния човек за участие в конкурса „Добрият Самарянин“. Мисля, че той отговаря на всички обявени критерии.

Информация за номинирацията
Допълнителна информация

Място за свободен текст.

Можете да прикачите сканирана изрезка от вестник или друга подобна информация.

Вашите контакти

„Добрият Самарянин“ представляват годишни награди, учредени от Сдружение „Самаряни“, за високо признание към отделна личност. Това е начин да бъдат идентифицирани и избрани хора, които заслужават всеобщо обществено уважение и признателност, в следствие на извършен от тях жест на добротворство към друг човек или хора, изпаднали в тежка житейска ситуация или беда.

Годишните награди „Добрият самарянин“ са част от кампанията „Имам приятел – добър самарянин“. Тя е спонтанен и доброволен обществен проект на Сдружение „Самаряни“, която има за цел да популяризира и утвърди историческата, обществено-културната и духовна роля на дружествата, работили на територията на регион Стара Загора – „Добрий Самарянинъ“ (03 март, 1899 г.), „Самарянка“ (09 декември, 1910 г.) и „Самарянин“ (15 декември, 1911 г.) сред широката общественост в регион Стара Загора, както и да спомогне за повишаване на социалната отговорност и ангажираност на широк кръг от граждани.

Всяка година обществен инициативен комитет избира добротворците, номинирани от гражданите, които да получат годишните награди „Добрият Самарянин“. Провъзгласяването и връчването на наградата ще се случва на (или непосредствено след) 14 Декември – датата от създаването на Сдружение „Самаряни“.

Участник/номиниран в конкурса може да бъде всеки, който отговаря на обявените критерии. Няма ограничение за пол, възраст, етнос, вероизповедание и професия.

Критерии/насоки за номиниране на кандидати:

1.      Номинираният трябва да е жител на Област Стара Загора и/или да е извършил акта на добротворство на територията на същата област.*

2.     Номинираният трябва да е извършил акта на добротворство в рамките на настоящата календарна година – препоръчително.

3.     Номинираният може да бъде посочен от човека, който е получил помощ или подкрепа, пряк/непряк свидетел на извършената постъпка.

4.     Ако има придружаващи свидетелства, като статия във вестник/списание, участие в телевизионно предаване е препоръчително да бъдат приложени.

5.     Номинираният трябва да е постигнал значителен положителен резултат в полза на подобряване на качеството на живот на отделен човек/група от хора, т.е неговите действия да са отговорили на нуждите на човек/група от хора, изпаднали в тежка житейска ситуация.

6.     Номинираният, на когото се връчва статуетката на Годишната награда „Добрият Самарянин“ за съответната година, се избира на официална среща между представителите на Обществения инициативен комитет. Решението се определя чрез гласуване с обикновено мнозинство.

7.     Извънредно или юбилейно издание на статуетката „Добрият Самарянин“ може да бъде връчвано, за изключителен принос към обществото или при други специални обстоятелства, с решение на Сдружение „Самаряни“, в качеството си на учредител на годишните награди „Добрият Самарянин“.

8.     Общественият комитет прави преглед на всички номинации, получени за разглеждане. Одобрените от тях биват пуснати за публично гласуване при равни условия. Тези, получили най-голям брой гласове, биват повторно разглеждани от обществения комитет за финално одобрение и избор за връчване на Отличието на общността.

9.     Членовете на обществения комитет се избират веднъж годишно по официална покана на Сдружение "Самаряни".  

10.    За участници в конкурса „Добрият Самарянин“ се считат всички лица, които са номинирани, номинират и гласуват за Отличието на общността. С участието си в конкурса те се задължават да спазват регламента.

*Промяна в критериите за номиниране на кандидати в конкурс "Добрият Самарянин"

В резултат на постъпило предложение в деня на отваряне на номинациите за "Добрият Самарянин" 2012 година (06.04.2012 г.), депозирано на 21.06.2012 г., и разглеждането му в контекста на цялостната концепция на конкурса, Сдружение „Самаряни“, като учредител на годишната награда „Добрият Самарянин“, допълни т.1 от критериите за номиниране на кандидати, както следва:

1. Номинираният трябва да е жител на Област Стара Загора и/или да е извършил акта на добротворство на територията на същата област.

Така направеното допълнение е в унисон с мисията и визията на конкурса „Добрият Самарянин“ и е предпоставка за по-ефективно изпълнение на неговите цели. Това ще допринесе за представянето на повече добри примери, на които да бъдем свидетели и които да ни насърчават по-често да извършваме добрини. 

Сдружение "Самаряни" запазва правото си да внася промени в регламента на конкурса за годишните награди "Добрият Самарянин", свързани с по-ефективно изпълнение на неговите цели и подобряване качеството на провеждане на кампанията "Имам приятел - добър самарянин".

/последна ревизия 27.06.2012 г./

Ваня Костова в изпълнение на песента "Добрите Самаряни"

"Песен за добрите самаряни" е песен написана специално за добрите хора и изпълнена от голямата българска певица - Ваня Костова и синът й - Боян Михайлов. Тя е дело на композитора Валери Костов, а текстът е на Пламен Бочев. За първи път песента бе изпълнена на откриването на номинациите за наградата "Добрият Самарянин" 2012 г.

Боян Михайлов в изпълнение на песента "Добрите Самаряни"

Вдъхновение за създаването на "Песен за добрите самаряни", г-жа Костова черпи от връчването на първата на града "Добрият Самарянин" 2011 година, когато тя и Боян Михайлов са официални гости. 

"През огън минават добри самаряни" е фраза от песента, която авторите са посветили на първия носител на годишната награда за добротворство Стефан Стойчев от Чирпан

Чуйте песента сега:

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.