top of page

КОНСУЛТАТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

подложка.png

График на програмата online.

Лесно е, бързо и сигурно.

брошура насилие оригинал криви 1 стр.jpg

Терапевтична програма за деца за справяне с насилие

Терапевтична програма за деца за справяне с насилие

Сдружение „Самаряни“ вече 17 години работи по проблема домашно насилие. През 2004 г. към организацията е разкрит и продължава да функционира Кризисен център “Самарянска къща”, в който се предоставя комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.

 

Все по-често, в своята дългогодишна практика, специалистите от Кризисния център попадат на случаи на деца, които оказват тормоз или са станали жертви на такъв сред свои връстници, в училищната си среда или в семейството си. В отговор на тази тревожна тенденция, Сдружение “Самаряни” разшири обхвата на услугите, предоставяни на лица, пострадали от насилие, като в рамките на Консултативно-информационeн център “Самаряни”, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

 

Терапевтичната програма за работа с деца за справяне с насилие се реализира от Сдружение "Самаряни" по Програма „Закрила и подкрепа на жертви на насилие“, в партньорство с Община Стара Загора.

bottom of page