top of page
Иванка Иванова-Попова
Иванка Иванова-Попова

Председател на УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Една от основните стратегически цели на Сдружение „Самаряни“ като организация е да се разработи и приложи в практиката самостойна, единна система за мениджмънт и мониторинг на организацията (ЕСММ), която да е изградена на фундаментални принципи на управление и развитие.

Прочети повече

Димо Димов-Лемуил

Изпълнителен директор

Златина Драгиева

Член на УС

Изпълнителен екип

Десислава Иванова

 • Instagram - Десислава Иванова

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Мария Данева -Марчела 

 • Instagram - Марчела, Мария Данева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Марияна Желева

 • Instagram - Марияна Желева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Изпълнителен екип

Десислава Иванова, главен счетоводител, сдружение "Самаряни"

Десислава Иванова

 • Email - Десислава Иванова

Главен счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Мария Данева, Марчела, ръководител "Самарянска доброволческа служба", сдружение "Самаряни"

Мария Данева - Марчела 

 • Email - Мария Данева

Ръководител 

"Самарянска доброволческа служба"

Марияна Желева, счетоводител, сдружение "Самаряни"

Марияна Желева

 • Email - Марияна Желева

Счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Цветана Латева, социален работник "Наблюдавано жилище", сдружение "Самаряни"

Цветана Латева

 • Email - Цветана Латева

Социален работник

"Наблюдавано жилище"

Радостина Азманова, психолог, Кризисен център "Самарянска къща", сдружение "Самаряни"

Радостина Азманова

 • Email - Радостина Азманова

Психолог

Координатор "Приемна за подкрепа" и "Терапевтични и корекционни програми"

ЛюдмилаТрифонова, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща", сдружение "Самаряни"

Людмила Трифонова

 • Email - Людмила Трифонова

Старши социален работник

Координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии"

131350053_10158802492247836_636092090882

Гергана Георгиева

 • Email - Гергана Георгиева

Психолог

Кризисен център "Самарянска къща"

134380383_4025826264103788_6140416791512282208_n_edited.jpg

Соня Пенева

 • Instagram - Соня Пенева

Старши социален работник

Координатор програма "Закрила и подкрепа на жертви на насилие"

5678.jpg
bottom of page