Иванка Иванова-Попова
Иванка Иванова-Попова

Председател на УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Една от основните стратегически цели на Сдружение „Самаряни“ като организация е да се разработи и приложи в практиката самостойна, единна система за мениджмънт и мониторинг на организацията (ЕСММ), която да е изградена на фундаментални принципи на управление и развитие.

Прочети повече

Димо Димов-Лемуил

Изпълнителен директор

Златина Драгиева

Член на УС

Изпълнителен екип

Десислава Иванова

  • Instagram - Десислава Иванова

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Мария Данева -Марчела 

  • Instagram - Марчела, Мария Данева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Марияна Желева

  • Instagram - Марияна Желева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Изпълнителен екип

Десислава Иванова

  • Email - Десислава Иванова

Главен счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Мария Данева, Марчела, ръководител "Самарянска доброволческа служба", сдружение "Самаряни"

Мария Данева - Марчела 

  • Email - Мария Данева

Ръководител 

"Самарянска доброволческа служба"

Марияна Желева, счетоводител, сдружение "Самаряни"

Марияна Желева

  • Email - Марияна Желева

Счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Цветана Латева

  • Email - Цветана Латева

Социален работник

"Наблюдавано жилище"

Радостина Азманова, психолог, Кризисен център "Самарянска къща", сдружение "Самаряни"

Радостина Азманова

  • Email - Радостина Азманова

Психолог

Координатор "Приемна за подкрепа" и "Терапевтични и корекционни програми"

ЛюдмилаТрифонова, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща", сдружение "Самаряни"

Людмила Трифонова

  • Email - Людмила Трифонова

Старши социален работник

Координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии"

Гергана Георгиева

  • Email - Гергана Георгиева

Психолог

Кризисен център "Самарянска къща"

134380383_4025826264103788_6140416791512

Соня Пенева

  • Instagram - Соня Пенева

Старши социален работник

Координатор програма "Закрила и подкрепа на жертви на насилие"

5678.jpg