Иванка Иванова-Попова
Иванка Иванова-Попова

Председател на УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Една от основните стратегически цели на Сдружение „Самаряни“ като организация е да се разработи и приложи в практиката самостойна, единна система за мениджмънт и мониторинг на организацията (ЕСММ), която да е изградена на фундаментални принципи на управление и развитие.

Прочети повече

Димо Димов-Лемуил

Изпълнителен директор

Златина Драгиева

Член на УС

Изпълнителен екип

Десислава Иванова

 • Instagram - Десислава Иванова

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Мария Данева -Марчела 

 • Instagram - Марчела, Мария Данева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Марияна Желева

 • Instagram - Марияна Желева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Изпълнителен екип

Десислава Иванова

 • Instagram - Десислава Иванова

Главен счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Мария Данева - Марчела 

 • Instagram - Марчела, Мария Данева

Ръководител 

"Самарянска доброволческа служба"

Марияна Желева

 • Instagram - Марияна Желева

Счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Цветана Латева

 • Instagram - Десислава Иванова

Социален работник

"Наблюдавано жилище"

Радостина Азманова

 • Instagram - Марчела, Мария Данева

Психолог

Кризисен център "Самарянска къща"

Людмила Трифонова

 • Instagram - Марияна Желева

Координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативна телефонна линия"

© 2017 Сдружение "Самаряни"

гр. Стара Загора, бул. "Патриарх Евтимий" № 57

тел.: 042621083

 • Последвайте Самаряни във фейсбук
 • Последвайте Самаряни в Google+
 • Последвайте Самаряни в Instagram

Денонощна консултативна телефонна линия, за жени и деца, преживели насилие

тел.: 042641111