top of page
318852483_10222020250077434_3826116218411719235_n_edited.jpg
Иванка Иванова-Попова

Председател на УС

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Една от основните стратегически цели на Сдружение „Самаряни“ като организация е да се разработи и приложи в практиката самостойна, единна система за мениджмънт и мониторинг на организацията (ЕСММ), която да е изградена на фундаментални принципи на управление и развитие.

Прочети повече

360152975_10161329278999703_3648715868402594065_n_edited_edited_edited.jpg
Димо Димов-Лемуил

Зам.-председател на УС

DSC07119_edited_edited.jpg
Златина Драгиева

Член на УС

Изпълнителен екип

Десислава Иванова

  • Instagram - Десислава Иванова

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Мария Данева -Марчела 

  • Instagram - Марчела, Мария Данева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Марияна Желева

  • Instagram - Марияна Желева

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Изпълнителен екип

Десислава Иванова, главен счетоводител, сдружение "Самаряни"

Десислава Иванова

  • Email - Десислава Иванова

Главен счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Мария Данева, Марчела, ръководител "Самарянска доброволческа служба", сдружение "Самаряни"

Мария Данева - Марчела 

  • Email - Мария Данева

Координатор дейности -

"Публични инициативи" и

"Самарянска доброволческа служба"

Марияна Желева, счетоводител, сдружение "Самаряни"

Марияна Желева

  • Email - Марияна Желева

Счетоводител

Централно управление "Самаряни"

Цветана Латева, социален работник "Наблюдавано жилище", сдружение "Самаряни"

Цветана Латева

  • Email - Цветана Латева

Старши Социален работник

"Наблюдавано жилище"

5678.jpg

Психолог

Сдружение "Самаряни"

ЛюдмилаТрифонова, старши социален работник, Кризисен център "Самарянска къща", сдружение "Самаряни"

Людмила Трифонова

  • Email - Людмила Трифонова

Старши социален работник

Координатор "Кризисно настаняване" и "Консултативни линии"

318852483_10222020250077434_3826116218411719235_n_edited_edited.jpg

Соня Пенева

  • Email - Соня Пенева

Старши социален работник

Координатор програма "Закрила и подкрепа на жертви на насилие"

ff8acd7be8f417b4f102c036633b570f-professional-team-silhouette.png

Екип

Сътрудници "Социални дейности"

bottom of page