Самарянска доброволческа служба

Доброволчеството за нас в "Самаряни" е от изключителна важност, поради огромния социален принос, койтодареният труд носи.

Ние приемаме доброволеца като свободен и равностоен партньор, носител на нови ценности и идеиспонтанени креативенлюбопитен и готов да опита нещо ново. Докато дарява време и труд, внася различна гледна точка в работата ни, толерантен, чувствителен към обществените и социални въпроси, инициативен, милосърден, търпелив, преживяващ, изслушващ.

В "Самаряни" намираме разнообразни възможности и предимства на доброволния труд като инструмент заличностно и професионално развитие за натрупване на социален капитал и опит,  справяне с нови предизвикателства, даващ конкурентоспособност и адаптивност към бързо променящите се изисквания на пазара на труда и високите изисквания на работодателите, срещаш нови приятели.

Доброволен труд се полага във всички звена и услуги на Сдружението съобразно конкретните нужди и възможностите на доброволеца. Информационни кампании, участие в групова работа с деца, образователна подкрепа, работа с база данни, участия в обучения, семинари, кръгли маси, форуми, благотворителна и хуманитарна дейност, преводи, технически и помощни дейности, обмяна на опит в страната и чужбина, участие и организиране на специални събития, са част от направленията, в които ние в "Самаряни" разчитаме и получаваме подкрепа от нашите доброволци.

 

Към формуляра за кандидат-доброволци

Наръчник за работа с доброволци

Този наръчник съдържа философията и принципите за работа на Самарянската Доброволческа Служба към Сдружение „Самаряни”, кактои подробно описвапроцеса на приемане и включване на доброволеца в работата на Сдружението и съпътстващите този процес документи.