top of page

Годишни отчети на Сдружение "Самаряни"

Годишни отчети.jpg

Годишен отчет за 2021 г.

Годишен отчет за 2020 г.

Годишен отчет за 2019 г.

Годишен отчет за 2018 г.

Годишен отчет за 2017 г.

„Самаряни“ възникна през 1998 г. като неформално обединение на група млади хора от град Стара Загора, без намерението за създаване на организация, но с вдъхновение и осъзната, ясна мисия – да помогнем заедно на десетките деца на улицата в града ни…

През м. април на същата 1998 година, започнахме да издирваме живеещите на улицата деца. Ежедневно, по двама доброволци от групата ни посещаваха местата, където децата прекарват голяма част от времето си. Опитвахме се да спечелим доверието и приятелството им. Разговорите с малчуганите бяха най-вече за нещата, които вълнуват всяко дете от тях – защо е попаднало на улицата, има ли приятели, кой му помага, защо не иска да се прибере вкъщи, как се прехранва, къде нощува?... Провеждахме с тях импровизирани уроци и игри, търсихме помощта и на Полицията, и на “Бърза помощ”, когато имаше нужда... Носихме им и чисти дрехи, които те с радост приемаха… 

 

От първия ни дарител – Фондация „Самарянска дейност”, Германия, бяха осигурени средства за купони, срещу чиято стойност всекидневно децата получаваха закуска и хляб от малък павилион в града, собственост на местна фирма, която и до днес продължава да подкрепя дейността ни, за което сме им безкрайно признателни и благодарни…

 

Така започна всичко… преди малко повече от 24 години… Общото ни решение – без да имаме много опит, но със сърца, пълни с огромен ентусиазъм и вяра – след месеци наред доброволна дейност сред децата, живеещи на улицата, ни доведе, в края на октомври, 1998 г., до учредяването на неправителствена организация, която на 14. декември, с.г., вече беше регистрирана официално като Фондация „Самаряни“... А после, след още почти четири години, заедно с още няколко присъединили се към нас приятели и съмишленици – на 20.11.2002 г., организацията ни беше пререгистрирана като Сдружение с нестопанска цел „Самаряни“ за осъществяване на дейности в обществена полза…

bottom of page