Годишна награда "Добрият самарянин" - един от проектите на статуетката

Проект на плакет - годишна награда "Добрият самарянин"

Предложение за плакет "Добрият самарянин" получихме от 29-годишния талантлив старозагорец Иво Козаров.Той ни запознава с една по-различна гледна точка, интерпретирайки акта на добротворство като един анонимен жест. Картината на две ръце - едната протегната за помощ, а другата - готова да откликне на нуждата, разкрива възможността на всеки човек да твори добро за друг, изпаднал в безпомощност. Това може да е приятелят, съседтът, родителят, професионалистът или просто непознатият човек. Ето защо образът на добротвореца тук не е въплатен в конкретна човешка фигура.

Иво Козаров е роден в град Стара Загора през 1981 година. През 2005 година завършва гимназия "Христо Ботев" в профилирана паралелка по изобразително изкуство, след което се дипломира по специалност "Педагогика на изобразителното изкуство" във Великотърновския университет. Към момента работи като дизайнер във фабрика за чорапи БИМА и се занимава предимно с детска илюстрация. Интересна част от творбите му можете да разгледате тук.