Химн на сираците из архивите на "Добрий Самарянин"

Ликуват в небесата подслоните чудесни

где ратниците святи, що сложиха кости.

във бранните полета при бойний зов и песни

със замръзнало на устни последното „прости“!

Възпяват, славословят Христа любвеобилний

Що сложи обич чиста, възвишена, свята

В народни вожди, що са във слово в дело силни,

И рожби им отгледват – сираци нази клети.

Във бели одеяния смяющи осмени,

През Одрин, Шар и Рила сега са тук при нас.

С венци от мирт – от лавър при рожбите си спрени

красят чела ни детски безмълвено – без шум.

Завета си свещени шептят… я го дочуйте:

„България злочеста, деца очаква вас.

„Ликът й окървавен тя иска да омийте

„гответе се, растете за тоя близък час.

Ликувайте, запейте! Сираци не сте вие.

Бащи и майки нежни за вас е цял народ

Духът на силна вяра във вас да се разкрие

За слава на България, за чест на наший род.


Източник: Отчет на старозагорско благотворително дружество "Добрий Самарянинъ" от 1 май 1923-1924 година; печатница "Светлина" 1924 година.