Статуетката "Добрият Самарянин"

Aрт статуетката e създаденa във връзка с учредяване на годишната награда „Добрият Самарянин“, чрез която Сдружение „Самаряни“ „издирва“ добрите хора в рамките на конкурса „Търси се – добрият самарянин…“. Тя е уникално авторско произведение, изработено изключително и само, за да бъде връчвано на победителите добротворци в конкурса. Творецът, който я създава се казва Иван Костов.

Наградата пресъздава необикновеното в добрия човек. Образът му е интерпретиран като ангел, чиито криле, помагайки на нуждаещите, израстват, но същевременно с това той остава обикновен човек.  По този начин се подчертава двойствената същност на помагащия, на Човека-добротворец – мотивиран от божествената сила да превъзмогне собствените си слабости, недостатъци и ограничения, за да помогне на някой друг, който е изпаднал в тежко безпомощно състояние или беда.

С Галерията по-долу, бихме искали да ви запознаем с различните етапи, през които произведението е преминало до момента. По него все още се работи... Очаквайте скоро възможността да видите статуетката "Добрият Самарянин" завършена и готова да бъде връчена на 14 декември тази година.

Наградата