top of page

Ден на думата "Благодаря!"За нас, в Сдружение "Самаряни", "Благодаря!" е повече от дума... Не ден, не два, не три, биха ни били достатъчни, за да изразим благодарност и изброим хората, компаниите и партньорите, които ежедневно са част и правят възможно да успяваме и да бъдем верни на нашата мисия... Ние, ръководители, социални работници, психолози, доброволци, насочваме усилията си в подкрепа на децата и техните семейства и работим с всички сили за постигането на значими за нас, общочовешки цели, като тези: ➢	всяко дете да е обичано и да расте в сигурна и защитена семейна среда, в която нуждите му са удовлетворени; 	➢	всеки млад човек да успее да се себереализира и да намери своето удовлетворяващо го място в общност, която го подкрепя; 		➢	всяко семейство да се справи с предизвикателствата на живота и да успее да отгледа децата си с любов, полагайки необходимите грижи за тях; 			➢	всяка местна общност да е чувствителна и активна в проявата на разумен толеранс и оказването на адекватна и своевременна подкрепа по отношение на различни специфични нужди на отделни лица или рискови групи хора.  Затова БЛАГОДАРИМ за всеки споделен миг на подкрепа и дарителство! БЛАГОДАРИМ на всеки, който ни се е доверил, за да извървим заедно път..., БЛАГОДАРИМ на всеки, който е ПОВЯРВАЛ в нашата мечта и е направил нещо, за да донесем заедно ново начало в живота на дете, жена, млад човек, семейство... БЛАГОДАРИМ на доброволци, дарители, партньори, Хора, за това че сме помогнали, за да е възможно някой да получи сигурност, защита, преодоляване на трудност, справяне, живот без насилие, усмивка, Надежда, Любов... БЛАГОДАРИМ!

За нас, в Сдружение "Самаряни", "Благодаря!" е повече от дума... Не ден, не два, не три, биха ни били достатъчни, за да изразим благодарност и изброим хората, компаниите и партньорите, които ежедневно са част и правят възможно да успяваме и да бъдем верни на нашата мисия... Ние, ръководители, социални работници, психолози, доброволци, насочваме усилията си в подкрепа на децата и техните семейства и работим с всички сили за постигането на значими за нас, общочовешки цели, като тези:

➢ всяко дете да е обичано и да расте в сигурна и защитена семейна среда, в която нуждите му са удовлетворени;

всеки млад човек да успее да се себереализира и да намери своето удовлетворяващо го място в общност, която го подкрепя;

➢ всяко семейство да се справи с предизвикателствата на живота и да успее да отгледа децата си с любов, полагайки необходимите грижи за тях;

➢ всяка местна общност да е чувствителна и активна в проявата на разумен толеранс и оказването на адекватна и своевременна подкрепа по отношение на различни специфични нужди на отделни лица или рискови групи хора.


Затова БЛАГОДАРИМ за всеки споделен миг на подкрепа и дарителство! БЛАГОДАРИМ на всеки, който ни се е доверил, за да извървим заедно път..., БЛАГОДАРИМ на всеки, който е ПОВЯРВАЛ в нашата мечта и е направил нещо, за да донесем заедно ново начало в живота на дете, жена, млад човек, семейство... БЛАГОДАРИМ на доброволци, дарители, партньори, Хора, за това че сме помогнали, за да е възможно някой да получи сигурност, защита, преодоляване на трудност, справяне, живот без насилие, усмивка, Надежда, Любов...

БЛАГОДАРИМ!

12 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page