top of page

Обучение на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР


Ваня Иванова-Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник в Кризисен център "Самарянска къща", координатор на звено "Приемна за подкрепа" и "Консултативни линии" за лица, пострадали от домашно насилие, участваха в тридневно обучение по покана на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР, което се проведе в с. Ягода от 14 до 16.Юни.  В обучението участваха полицейски служители, представители на съд и прокуратура, както и на неправителствения сектор, експерти за защита на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола, в изпълнение на проект на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР на тема „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола“, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021  Лектори бяха служители на Главна дирекция "Национална полиция" - МВР, "Национално бюро за правна помощ", "Институт за социални дейности и практики", Държавна агенция за закрила на детето, сдружение "Асоциация Деметра" и Тракийски университет.     Представени бяха темите: "Домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП) правна рамка, предизвикателства и комуникационни умения, насочени към жертвата",  "Последици от преживяно насилие и индикатори за разпознаване", "ДННОП над и с деца", "Теоретична рамка на междуинституционалната подкрепа",  "Ролята на правната помощ за защита на жертви на ДННОП", "Запазване на местопроизшествие при случаи на престъпления против личността и домашно насилие", "Оглед на местопроизшествие с жертви на сексуално и домашно насилие. Освидетелстване". Беше проведен и практически Тренинг за умения за партниране на жертвите на ДННОП, както и много полезна дискусия между представителите на различните институции и организации, подкрепящи пострадалите от ДННОП.

Ваня Иванова-Попова, председател на УС на Сдружение "Самаряни" и Соня Пенева, старши социален работник в Кризисен център "Самарянска къща", координатор на звено "Приемна за подкрепа" и "Консултативни линии" за лица, пострадали от домашно насилие, участваха в тридневно обучение по покана на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР, което се проведе в с. Ягода от 14 до 16.Юни.

В обучението участваха полицейски служители, представители на съд и прокуратура, както и на неправителствения сектор, експерти за защита на жертви на домашно насилие и насилие, основано на пола, в изпълнение на проект на Главна дирекция „Национална полиция“ - МВР на тема „Подобряване ефективността на полицейската дейност в областта на домашното насилие и насилието, основано на пола“, финансиран по програма „Вътрешни работи“ на Норвежки финансов механизъм 2014 - 2021

Лектори бяха служители на Главна дирекция "Национална полиция" - МВР, "Национално бюро за правна помощ", "Институт за социални дейности и практики", Държавна агенция за закрила на детето, сдружение "Асоциация Деметра" и Тракийски университет.


Представени бяха темите: "Домашно насилие и насилие, основано на пола (ДННОП) правна рамка, предизвикателства и комуникационни умения, насочени към жертвата", "Последици от преживяно насилие и индикатори за разпознаване", "ДННОП над и с деца", "Теоретична рамка на междуинституционалната подкрепа", "Ролята на правната помощ за защита на жертви на ДННОП", "Запазване на местопроизшествие при случаи на престъпления против личността и домашно насилие", "Оглед на местопроизшествие с жертви на сексуално и домашно насилие. Освидетелстване". Беше проведен и практически Тренинг за умения за партниране на жертвите на ДННОП, както и много полезна дискусия между представителите на различните институции и организации, подкрепящи пострадалите от ДННОП.
71 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page