top of page

Работна среща във връзка с новостите в Закона за защита от домашно насилие


Екипът на Кризисен център "Самарянска къща" проведе работна среща с адв. Кирилка Андреева по повод новостите в Закона за защита от домашно насилие. Бяха разгледани детайлно промените и новостите в Закона, както и практическото им приложение при защитата на пострадалите от домашно насилие. Беше обърнато внимание и на спорните текстове в Закона, които биха довели до специфични затруднения в бъдещата практика.

Специалистите по домашно насилие поставиха конкретни въпроси, които бяха дискутирани от гледна точка на реални казуси.

Новите промени в Закона за защита от домашно насилие касаят:

Удължаване на срока за подаване на молба за защита - от 1 на 3 месеца след преживян акт на насилие. Когато спазването на новия срок е невъзможно, молби ще се приемат до 6 месеца след посегателството. Институциите, към които се обръща пострадалото лице - държавни и общински органи, болница, полиция, неправителствени организации, са задължени в срок от 24 часа да препратят молбата за защита до съответния районен съд.

Друга промяна е създаването на Национален съвет за превенция и защита от домашното насилие, който ще работи към Министерския съвет. Задачата на новия орган е да координира и оценява политиките, свързани с домашното насилие, на национално ниво.

Още няколко важни промени в новия ЗЗДН включват:

Услуги за пострадали от домашно насилие - национална телефонна линия, консултативен център, защитено жилище. Безплатна правна помощ за хора, които са икономически зависими от насилника си Забрана на всякакъв контакт на извършителя с пострадалото лице. По-широк кръг хора, които могат да потърсят помощ по този закон - например настойници, полагащи грижи за деца и др. Обща методика, по която съдът преценява риска за пострадалите.

54 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page