top of page

Работна среща в Сдружение "Самаряни" с представители на Полицията и екипа на "Самарянска къща"


В рамките на 10 дни се проведоха две много интензивни работни срещи на различни нива с представители на ОД на МВР Стара Загора, Първо и Второ РУ, с цел финализиране на предстоящо Споразумение за сътрудничество между Сдружение "Самаряни" и Полицията за съвместна координация и работа по случаите на домашно насилие. Целта на предстоящото Споразумение е обединяване на ресурсите и усилията между страните за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа по случаи на жени, деца и лица, жертви на домашно насилие или в риск от насилие.

На настоящата среща, която се проведе в Централното управление на Сдружение "Самаряни" и която събра представителите: инсп. Ив. Богданов - ОД на МВР, инсп. А. Иванов - Първо РУ, инсп. Р. Стоева - Второ РУ, Ваня Иванова-Попова, Людмила Трифонова, Соня Пенева, Ксения Шопова от "Самарянска къща", бяха дискутирани реални случаи. Всички участници се обединиха около конкретни и практични идеи за по-добра кординация и включване на специалистите по насилие, при желание от страна на лицата, пострадали от насилие, потърсили помощ в Полицията. След подписване на Споразумението ще има редица информационни срещи, обучения и работни срещи, с цел ефективност и бързо взаимодействие. Ще бъдат изработени и информационни материали, съвместен проект на двете страни, отговарящи на изискванията на предстоящото Споразумение.

* * * Сдружение "Самаряни" има повече от 18-годишен опит в подкрепата на жени и деца, пострадали от насилие. 18 години, десетки работещи в Кризисен център “Самарянска къща” - ръководители, социални работници, психолози, експерти, супервизори, юристи, социални сътрудници, шофьори, специалисти в областта на счетоводството, маркетинга, работата с доброволци и др., сме заставали до хора от всяка възраст, пол и социален статус, пострадали от насилие, и сме ги посрещали, утешавали, привдигали, подкрепяли, информирали, консултирали, придружавали, наставлявали, вдъхновявали, обслужвали, носили, транспортирали, изпращали… хиляди дни… Слушали сме внимателно думите им, бърсали сме сълзите им, борили сме се за отстояване на достойнството им, посредничили сме им, за да получат необходимата им грижа и подкрепа, неотклонно сме стояли рамо до рамо с тях за завеждането на дела в защита на правата им... стотици пъти… Посрещнали сме и сме осигурили защита и сигурност за 777 жени и деца, в “Самарянска къща, от 2004 г. до сега… жени и деца, пострадали от насилие, доведени до състояние на безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие… често от най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители…


Кризисен център “Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.


Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.


При предоставяне на услугата КЦ се спазва утвърдената методика от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). С всички тези дейности, организирани при предоставяне на услугите, се цели да се повишат социалните умения на пострадалите, да се развие личностния им потенциал и вътрешните им емоционални ресурси, за да успеят те да преодолеят травмата, да се възстановят и да продължат пълноценно живота си след преживяното травматично събитие.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.

В звено "Консултативни линии", екипът е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване, като наред с познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/64-11-11, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.54 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page