top of page

Семинар-дискусия „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“

Актуализирано: 8.01


На 12.12.2023 г., в гр. Стара Загора се проведе семинар по проектът „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., който се изпълнява от Български Червен Кръст- бенефициер и партньорите-сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенци за бежанците при Министерски съвет, реализира поредица от обучения, насочени към широката общественост, в областта на убежището и миграцията.  В семинара, от Сдружение "Самаряни" участие взе Михаела Георгиева, психолог.  Бяха разгледани и обсъдени юридическите аспекти при работа с мигранти, както и ролите, които имат различните институции..   Семинарът започна с историческа справка по темата за възникването на бежанския статут. Бяха определени разликите между мигрант, кандидат-бежанец и бежанец, както и видовете закрила, на които те имат право. Дискутираха се статистически данни за броя на мигрантите в България и Европа, в хода на което възникна темата за увеличаване броя на мигрантите. Сред обясненията за това е не само настоящата политическа обстановка, а и климатичните промени, стимулиращи жителите да търсят нови места за установяване.   В последната част беше представена презентация по отношение на малоленти, непълнолетни и непридружени малоленти и непълнолетни лица.

На 12.12.2023 г., в гр. Стара Загора се проведе семинар по проектът „НА ФОКУС- националния капацитет в областта на убежището и миграцията“, № BGHOMEAFFAIRS-1.005-0001-C01, по договор № 812108-11-27.01.2023 г., финансиран със средства по програма „Вътрешни работи“, Норвежки финансов механизъм 2014 – 2021 г., който се изпълнява от Български Червен Кръст- бенефициер и партньорите-сдружение Евроклуб Жена и Държавната агенци за бежанците при Министерски съвет, реализира поредица от обучения, насочени към широката общественост, в областта на убежището и миграцията.


В семинара, от Сдружение "Самаряни" участие взе Михаела Георгиева, психолог.


Бяха разгледани и обсъдени юридическите аспекти при работа с мигранти, както и ролите, които имат различните институции..


Семинарът започна с историческа справка по темата за възникването на бежанския статут. Бяха определени разликите между мигрант, кандидат-бежанец и бежанец, както и видовете закрила, на които те имат право. Дискутираха се статистически данни за броя на мигрантите в България и Европа, в хода на което възникна темата за увеличаване броя на мигрантите. Сред обясненията за това е не само настоящата политическа обстановка, а и климатичните промени, стимулиращи жителите да търсят нови места за установяване.


В последната част беше представена презентация по отношение на малоленти, непълнолетни и непридружени малоленти и непълнолетни лица.


5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page