top of page

Социален работник (по заместване) в Кризисен център "Самарянска къща"


Обявление за свободно работно място № 025/24.09.2019 г.


Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален работник по заместване в Кризисен център „Самарянска къща“.Изисквания:

- висше образование по една от двете специалности - „Социални дейности” или „Социална педагогика”;

- познаване на законодателството в социалната сфера;

- проактивна нагласа за работа с уязвими групи, в т.ч. млади хора, останали без подкрепяща семейна среда; и жени и деца, жертви на домашно насилие и/или трафик;

- трудов стаж по специалността е предимство;

- много добри компютърни умения (работа с Windows, Microsoft Office, Internet и приложенията на Gmail и Google Диск);

- много добра комуникативност;

- отлични умения за писмено изразяване;

- мотивация за работа в екип.


Отговорности:

- социална работа по случай;

- консултиране на клиенти;

- придружаване на клиенти до институции;

- работа с документация;

- провеждане на специализирани обучения;

- участие в провеждането на кампании.


Предлагаме:

- ясно регламентирани трудови правоотношения;

- вътрешно въвеждащо обучение;

- последващи специализирани обучения;

- възможност за развитие и допълнителна квалификация;

- възможност за обмяна на опит с подобни практики;

- професионална супервизия;

- работа в динамичен екип;

- възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности: брутно месечно възнаграждение 630 лв.


Необходими документи за кандидатстване:

Професионална автобиография с актуална снимка;

Мотивационно писмо.


Срок за подаване на документи: до 30.09.2019 г. Документите за кандидатстване се подават по електронен път на: mar4ela@samaritans.bg Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю! В случай на неодобрение, се счита, че кандидатът се съгласява с предварителното условие на организацията, да задържи в архива си подадените от кандидатите документи. За повече информация: Сдружение „Самаряни” Мария Данева

тел.: 042/621 083, моб. тел.: 0878/394 224, ел. страница: www.samaritans.bg

85 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page