top of page

Търсиш си работа като психолог? Стани част от "самарянския" екип!


Психолог в Кризисен център "Самарянска къща" и “Наблюдавано жилище” Обявление за свободно работно място № 028/05.08.2021 г. Сдружение "Самаряни" търси да назначи Психолог в социалните услуги Кризисен център „Самарянска къща“ и “Наблюдавано жилище” Изисквания:    висше образование по специалност „Психология”;   проактивна нагласа за работа с уязвими групи, в т.ч. жени и деца, жертви на домашно насилие и/или трафик и млади хора, останали без подкрепяща семейна среда;   мотивация и умения за работа в екип;   много добра комуникативност;   отлични умения за писмено изразяване;   много добри компютърни умения (работа с Windows, Microsoft Office, Internet и приложенията на Gmail и Google Диск);   познаване на законодателството в социалната сфера;   трудов стаж по специалността би бил предимство.  Отговорности:    осъществяване на психологическо консултиране на потребителите на социални услуги;   провеждане на терапевтични сесии по различни терапевтични програми за потребителите на социални услуги;   участие в изготвянето на специализираните оценки и планове относно потребителите на социални услуги;   подготвяне и провеждане на специализирани обучения и тренинги за потребители на социални услуги и специалисти - индивидуални и групови;   изготвяне на становища, експертизи и други, свързани с провеждането на специализираната работа с потребителите на социални услуги, по искане на различни институции;   участие в различни формати на работни срещи, специализирани обучения, обмяна на опит, интервизия и супервизия;   участие в провеждането на кампании и инициативи;   работа с документация.  Предлагаме:    ясно регламентирани трудови правоотношения;   вътрешно въвеждащо обучение;   последващи специализирани обучения;   възможност за развитие и допълнителна квалификация;   възможност за обмяна на опит с подобни практики;   професионална супервизия;   работа в динамичен екип;   възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности: първоначално брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв. през срока на изпитване; последващото брутно месечно възнаграждение, след изпитателния срок, се определя като размер, в зависимост от резултатите след проведена атестация.  Задължителни документи при кандидатстване:    Професионална автобиография с актуална снимка;   Мотивационно писмо.  Организацията задържа в архива си подадените от кандидатите документи!  Срок за подаване на документи: до 16.08.2021 г., включително Адрес за подаване на документите по електронен път: mar4ela@samaritans.bg  Процедура:    Прием на документи на кандидатите.   Първа селекция на кандидатите по документи.   Провеждане на индивидуални интервюта по предварителен график само с кандидатите, одобрени след първата селекция.   Финално становище за одобрение на един от кандидатите и класиране на възможни резерви.   Прием на документи и назначение на одобрен кандидат за обявеното работно място.  За повече информация: Сдружение „Самаряни” Мария Данева тел.: 042/621 083, моб. тел.: 0878/394 224, ел. страница: www.samaritans.bg
Психолог в "Самарянкия" екип

Психолог в Кризисен център "Самарянска къща" и “Наблюдавано жилище”


Обявление за свободно работно място № 028/05.08.2021 г.


Сдружение "Самаряни" търси да назначи Психолог в социалните услуги Кризисен център „Самарянска къща“ и “Наблюдавано жилище”


Изисквания:

 • висше образование по специалност „Психология”;

 • проактивна нагласа за работа с уязвими групи, в т.ч. жени и деца, жертви на домашно насилие и/или трафик и млади хора, останали без подкрепяща семейна среда;

 • мотивация и умения за работа в екип;

 • много добра комуникативност;

 • отлични умения за писмено изразяване;

 • много добри компютърни умения (работа с Windows, Microsoft Office, Internet и приложенията на Gmail и Google Диск);

 • познаване на законодателството в социалната сфера;

 • трудов стаж по специалността би бил предимство.


Отговорности:

 • осъществяване на психологическо консултиране на потребителите на социални услуги;

 • провеждане на терапевтични сесии по различни терапевтични програми за потребителите на социални услуги;

 • участие в изготвянето на специализираните оценки и планове относно потребителите на социални услуги;

 • подготвяне и провеждане на специализирани обучения и тренинги за потребители на социални услуги и специалисти - индивидуални и групови;

 • изготвяне на становища, експертизи и други, свързани с провеждането на специализираната работа с потребителите на социални услуги, по искане на различни институции;

 • участие в различни формати на работни срещи, специализирани обучения, обмяна на опит, интервизия и супервизия;

 • участие в провеждането на кампании и инициативи;

 • работа с документация.


Предлагаме:

 • ясно регламентирани трудови правоотношения;

 • вътрешно въвеждащо обучение;

 • последващи специализирани обучения;

 • възможност за развитие и допълнителна квалификация;

 • възможност за обмяна на опит с подобни практики;

 • професионална супервизия;

 • работа в динамичен екип;

 • възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности: първоначално брутно месечно възнаграждение в размер на 800 лв. през срока на изпитване; последващото брутно месечно възнаграждение, след изпитателния срок, се определя като размер, в зависимост от резултатите след проведена атестация.


Задължителни документи при кандидатстване:

 • Професионална автобиография с актуална снимка;

 • Мотивационно писмо.


Организацията задържа в архива си подадените от кандидатите документи!

Срок за подаване на документи: до 16.08.2021 г., включително Адрес за подаване на документите по електронен път: mar4ela@samaritans.bg Процедура:

 • Прием на документи на кандидатите.

 • Първа селекция на кандидатите по документи.

 • Провеждане на индивидуални интервюта по предварителен график само с кандидатите, одобрени след първата селекция.

 • Финално становище за одобрение на един от кандидатите и класиране на възможни резерви.

Прием на документи и назначение на одобрен кандидат за обявеното работно място. За повече информация: Сдружение „Самаряни” Мария Данева

тел.: 042/621 083, моб. тел.: 0878/394 224,

ел. страница: www.samaritans.bg


156 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page