top of page

18 години КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР “САМАРЯНСКА КЪЩА” - СИГУРНОСТ в ЗАЩИТЕНО пространство!

На 14 януари, 2022 г., Кризисен център "Самарянска къща", управляван от Сдружение „Самаряни“, навършва 18 години!18 години, десетки работещи в Кризисен център “Самарянска къща” - ръководители, социални работници, психолози, експерти, супервизори, юристи, социални сътрудници, шофьори, специалисти в областта на счетоводството, маркетинга, работата с доброволци и др., сме заставали до хора от всяка възраст, пол и социален статус, пострадали от насилие, и сме ги посрещали, утешавали, превдигали, подкрепяли, информирали, консултирали, придружавали, наставлявали, вдъхновявали, обслужвали, носили, транспортирали, изпращали… хиляди дни… Слушали сме внимателно думите им, бърсали сме сълзите им, борили сме се за отстояване на достойнството им, посредничили сме им, за да получат необходимата им грижа и подкрепа, неотклонно сме стояли рамо до рамо с тях за завеждането на дела в защита на правата им... стотици пъти… Посрещнали сме и сме осигурили защита и сигурност за близо 800 жени и деца, в “Самарянска къща, от 2004 г. до сега… жени и деца, пострадали от насилие, доведени до състояние на безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие… често от най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители…18 години екипът на Кризисен център “Самарянска къща”, с подкрепата на Община Стара Загора, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме заставали и отстоявали правото на всяка жена, дете, семейство… на живот без насилие, всеки ден с РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ, ГРИЖА, СЪЧУВСТВИЕ и ДОБРОТА, чрез оказване на ПОДКРЕПА и ПОМОЩ, като споделяме НАДЕЖДА и ВЯРА, вдъхваме ДОВЕРИЕ и СИЛА, към ПРОМЯНА и ВДЪХНОВЕНИЕ за един нов ЖИВОТ, изпълнен с ЛЮБОВ...


Кризисен център “Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок от три месеца, като този срок може да бъде удължен до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.


При предоставяне на услугата КЦ се спазва утвърдената методика от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД). С всички тези дейности, организирани при предоставяне на услугите, се цели да се повишат социалните умения на пострадалите, да се развие личностния им потенциал и вътрешните им емоционални ресурси, за да успеят те да преодолеят травмата, да се възстановят и да продължат пълноценно живота си след преживяното травматично събитие.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.Сдружение „Самаряни” се стреми винаги в своята дейност към иновативни подходи, които да отговарят на изискванията на времето и потребностите на хората, за да бъде увеличен ефектът при оказване на подкрепа и помощ. Затова и в новия тригодишен период на предоставяне на социалната услуга „Кризисен център “Самарянска къща”, екипът е заложил на повече възможности за ежедневна подкрепа и застъпничество за хора, преживели насилие с разширяване на звено “Консултативни линии”. Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/641111, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.За рождения ден на Кризисен център “Самарянска къща”, екипът на Сдружение “Самаряни” ще изрази своята сърдечна благодарност с малък, но сърцат жест, към 17 служители, 18 партньори, 39 индивидуални и 20 корпоративни дарители, както и 20 доброволци, всеки един от които е допринесъл за промяна, подкрепа и сигурност в защитеното пространство - “Самарянска къща”.

Тортата, по случай 18-годишния юбилей, ще се бъде разрязана в тесен професионален кръг, в Централното управление на Сдружение “Самаряни”, където в задушевна атмосфера, сред колеги, всеки ще сподели спомени, очаквания и вдъхновяващи мечти!


56 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Commentaires


bottom of page