top of page

19 години КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР “САМАРЯНСКА КЪЩА” - СИГУРНОСТ в ЗАЩИТЕНО пространство!На 14 януари, 2023 г., Кризисен център "Самарянска къща", управляван от Сдружение „Самаряни“, навършва 19 години!


19 години…, от 2004 г. до сега - 820 жени и деца, пострадали от домашно насилие, доведени до състояние на физическа болка, безсилие, стрес, страх, емоционални и психични проблеми, несигурност, гняв, неверие,… често от най-близките им хора - партньори, съпрузи, родители, настойници, членове на семейството, съквартиранти, съжители… са намерили в Кризисен център “Самарянска къща” място за защита, подкрепа, утеха, осмисляне, възстановяване, осмеляване, овластяване…


Кризисен център “Самарянска къща” е бил и продължава да бъде място за изграждане, натрупване на професионален опит и израстване на десетки работещи - ръководители, социални работници, психолози, експерти, супервизори, юристи, социални сътрудници, шофьори, специалисти в областта на счетоводството, маркетинга, работата с доброволци и др. Всички те и екипът ни днес, водени от емпатия, продължаваме да заставаме до хора от всяка възраст, пол и социален статус, пострадали от насилие, за да получат необходимата им подкрепа, информиране, консултиране, придружаване, настаняване, изпращане… без почивен ден, 24/7, всеки ден… Слушали сме внимателно думите им, бърсали сме сълзите им, борили сме се за отстояване на достойнството им, посредничили сме им, за да получат необходимата им грижа и подкрепа, неотклонно сме стояли рамо до рамо с тях за завеждането на дела в защита на правата им... стотици пъти…


19 години екипът на Кризисен център “Самарянска къща”, с подкрепата на Община Стара Загора, дарители, доброволци, партньори, симпатизанти, старозагорци, сме отстоявали правото на всяка жена, дете, семейство… на живот без насилие, всеки ден с РАЗБИРАНЕ, УВАЖЕНИЕ, ГРИЖА, СЪЧУВСТВИЕ и ДОБРОТА, чрез оказване на ПОДКРЕПА и ПОМОЩ, като споделяме НАДЕЖДА и ВЯРА, вдъхваме ДОВЕРИЕ и СИЛА, към ПРОМЯНА и ВДЪХНОВЕНИЕ за един нов ЖИВОТ, изпълнен с ЛЮБОВ...

Кризисен център “Самарянска къща” е с капацитет 15 места и е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. В него основно се предоставят услуги с настаняване за срок до шест месеца, съобразно индивидуалните потребности на всеки един от настанените. На пострадалите лица се предоставя защитена среда и подслон, задоволяване на ежедневните базисни потребности, правно консултиране по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), социално и психологическо консултиране.


Всички предоставяни в КЦ услуги са обхванати в две основни направления на работа: кризисна интервенция, свързана със справяне с шока, непосредствено след преживяно травматично събитие, и последваща психосоциална подкрепа и консултиране на пострадалите за преодоляване и възстановяване от травмата и подготовка за започване на самостоятелен начин на живот, след приключване ползването на предоставените им услуги.

Към Кризисен център “Самарянска къща” функционират следните звена: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.


В своята дългогодишна практика, специалистите от “Самарянска къща” постоянно търсят различни и нови възможности за надграждане на ресурсите за подкрепа на лицата, пострадали от насилие. През последната една година, екипът на Сдружение “Самаряни” работи за формирането на нов информационен ресурс, който целогодишно да е на постоянно разположение на потребители, специалисти, доброволци и др. заинтересовани страни - Ресурсен мобилен информационен център „НЕнасилие”. Той включва две основни мобилни формации: “Лаборатория за НЕнасилие” и “Пътуваща библиотека "НЕнасилие”. Наред с добре познатата денонощна консултативна телефонна линия 042/641111, се предлагат и онлайн консултации в интернет пространството, както се и работи активно за създаване на мрежа от доброволци за подкрепа на хора, пострадали от насилие.


В контекста на 19-та годишнина на Кризисен център “Самарянска къща”, екипът на Сдружение “Самаряни”, организира Междуинституционална среща относно взаимодействието на ангажираните институции и организации, работещи по случаи на лица, пострадали от домашно насилие, на територията на област Стара Загора, която ще се проведе на 17.01.2023 г., от 10:30 ч., в Сдружение “Самаряни”, адрес: гр. Стара Загора, бул. „Патриарх Евтимий“ № 57. Участие в срещата ще вземат представители на: Община Стара Загора, ОД на МВР, РДСП , ДСП, Районен съд, Районна прокуратура, Адвокатската колегия, МБАЛ “проф. д-р Ст. Киркович”, ЦСМП-Стара Загора, Фондация “Мисия криле”, Сдружение “Свят без граници” и Сдружение “Зонта клуб - Стара Загора”. Срещата ще модерира журналистът Десислава Крачолова.80 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page