top of page

Мониторинг по Програмата "Елементът игра"

На 07.06.2019 г., от 10:00, в сградата на КЪЩАТА на семейството и общността, с. Калитиново, се проведе мониторинг по Програмата „Елементът игра” на Фондация за децата в риск по света, изпълнявана от Сдружение "Самаряни" от 2018 г., в рамките на дейностите по следните проекти - „КЪЩАТА на семейството и общността“, , „Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие „Самарянска къща”” и „Внучето на баба“.В мониторинга участваха Изпълнителния директор на Сдружение "Самаряни" - г-н Димо Димов-Лемуил, Изпълнителния директор на Фондация "Лале" - г-жа Мария Петкова, Кмета на с. Калитиново - г-н Иван Енев, представители, работещи по всички проекти, както родители и специалисти. Целта беше да се направи преглед на качеството за идентифициране на актуалното състояние на “Библиотека на играчките” и да се планират действия за нейното подобряване и развитие, така че тя да отговаря на променящите се потребности на общността.


За проекта:

От 01.11.2018 г., Сдружение “Самаряни” стартира своето партньорство с Фондация за децата в риск по света (Worldwide Orphans Foundation) – международна неправителствена организация с мисия да преобрази живота на сираци и деца в неравностойно положение, за реализиране на Програмата „Елементът игра”. Тя е инструмент, който Сдружение “Самаряни” ползва в работата си с уязвими групи деца и семейства, с цел повишаване на познавателното, социалното и емоционалното развитие на децата. В основата на програмата стои един цялостен подход към детското благосъстояние чрез различните елементи на програмата в рамките на дейностите по следните проекти - „КЪЩАТА на семейството и общността“, „Кризисен център за подкрепа на лица, жертви на домашно насилие”, „Внучето на баба“, изпълнявани от Сдружение „Самаряни“. В техните рамки се изпълняват два от елементите на програмата, а именно – „Библиотека на играчките“ и „Разкажи приказката“.

“Библиотека на играчките” в Сдружение “Самаряни” разполага с 42 играчки и книги, които са предназначени за развитието на деца във възраст 0-3 години, 3-5, и 5-7 години. Играчките в библиотеката са избрани въз основа на високи стандарти на безопасност, както и приносът им в пет отделни области: познавателна, ориентация, социално-емоционална област и комуникация. Всяка играчка в библиотеката има карта-справочник, която предлага информация и предложения за игра.Участниците по време на срещата, водена от  г-жа Росица Богалинска-Петрова, Изпълнителен директор на ФДРС и Диана Русева, Програмен координатор на ФДРС, дискутираха и оценяваха различни аспекти от работата на “Библиотека на играчките”, свързани със средата, персонала, участието на децата и подготвиха план за подобряване качеството на услугата.

38 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page