Дари Online, в подкрепа на каузите на сдружение "Самаряни"