Застъпничество за граждански права

Тази програма включва едно направление в дейността на организацията, което отвори различни от използваните до средата на 2001 г. възможности за решаване на проблеми на целевите групи, с които работи “Самаряни”. Основната цел на програмата е да насърчи и да създаде възможности за участието на сдружението в процеса на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво по социални проблеми на гражданите в неравнопоставено положение. По програмата текущо се осъществяват застъпнически инициативи за граждански права.

Продължителност: 
Септември, 2001 - Декември, 2011