Отчети и доклади

2016

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2015

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2014

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2013

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2012

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2011

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2010

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2009

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК. 

2008

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
изтеглете доклада в "pdf" формат 
ТУК.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" форматТУК.

2007

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат 
ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" форматТУК.

2006

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат 
ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" форматТУК.

2005

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
изтеглете доклада в "pdf" формат 
ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

2003-2004

ОБЩЕСТВЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (2003-2004)
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ (2004)
изтеглете доклада в "pdf" формат 
ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (2004)
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (2003)
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.

1998-2002

ОБЩЕСТВЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА (1998-2002)
изтеглете доклада в "pdf" формат 
ТУК.

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ (2002)
изтеглете доклада в "pdf" формат ТУК.