Управителни органи

Управителен съвет

от 11.04.2013 г. – с мандат три години

 1. Иванка Русева Иванова-Попова – председател

 2. Димо Тодоров Димов – зам. председател

 3. Златина Кръстева Драгиева – член

Oбщо събрание

 1. Димо Тодоров Димов

 2. Златина Кръстева Драгиева

 3. Иванка Русева Иванова-Попова

 4. Иван Петков Неделчев

 5. Марин Кирилов Попов

 6. Мария Петкова Желева

 7. Нeйко Иванов Иванов

 8. Николина Танева Колева

 9. Петър Стойнов Петров

 10. Дeсислава Иванова Иванова