Млад преподавател от Тракийски университет спасява изпаднала в беда старица

ас. Ранчев

Добротворецът: Ас. Мартин Ранчев при катедра "Педагогически и социални науки", Тракийски университет.

Добротворството: Асистентът при катедра "Педагогически и социални науки" Мартин Ранчев видял как 80-годишната Станка Белчева пада върху заледения тротоар, но никой от минаващите покрай нея дори не прави опит да я изправи.

Младият мъж качил пострадалата на такси и лично я отвел в Центъра за спешна помощ.

Общо събрание

обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

На 25.11.2016  г., от 18.00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение "Самаряни", намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Патриарх Евтимий" № 57 (южен вход от ул. "Братя Жекови"), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение "Самаряни", на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Одобряване, освобождаване и изключване членове на Общото събрание.

Клуб "Зараза" навърши 7 години!

Клуб Зараза

Клуб "Зараза" днес навърши 7 години!

Клуб "Зараза" е сформиран в Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, през 2009 г., по Програма на Министерството на здравеопазването - "Превенция и контрол на HIV/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. До края на 2015 г., клуб "Зараза" изпълненяваше дейности по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

Трудова миграция

Трудова миграция

През последните години все повече младите хора са по-мобилни спрямо своето образование или трудова заетост. Европейската Комисия също насърчава легалната трудовата мобилност, за да може всеки млад човек да намери своята подходяща работа.

Обществена дискусия за отбелязване на Световния ден на психичното здраве

Психично здраве
Илина Терзиева и Радост Азманова от Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в организиранта от Регионална здравна инспекция и Център за работа с деца със специални нужди "Алтернатива 55" обществена дискусия  по повод отбелзването на Световния ден на психичното здраве, която се порведе в гр.