НЕнасилие в моето училище!

НЕнасилие в моето училище!

На 16 април, екипът на Консултативно-информационен център "Самаряни" посетихме учениците от шести и седми клас на ОУ "Самара", където под формата на увлекателна демонстрация деца и възрастни разговаряхме за насилието и начините, по които реагираме при срещата си с него. Бяхме провокирани да "изиграем" ситуации, да разпознаем емоциите, които ни провокираха към съответните действия. Беше забавно, провокиращо и замислящо...

НЕнасилие в моето училище!

Ненасилие в моето училище

На 16 април, екипът на Консултативно-информационен център "Самаряни" посетихме учениците от шести и седми клас на ОУ "Самара", където под формата на увлекателна демонстрация деца и възрастни разговаряхме за насилието и начините, по които при срещата ни с него реагираме. Бяхме провокирани да "изиграем" ситуации и реакции при срещата ни с агресивно поведение или насилие.

Наблюдавано жилище - Стара Загора отбелязва своя девети рожден ден

НЖ

Сдружение “Самаряни” е с нов договор за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище” – гр. Стара Загора!

ПРОГРАМА ЗА СПРАВЯНЕ С ТРАВМАТА (EBTS)

Травмата

Радостина Азманова, психолог в Сдружение "Самаряни" и Людмила Трифонова, старши социален работник - Кризисен център "Самарянска къща", участваха в Международна конференция, провела се в Нов Български Университет, в рамките на която бе представена научно обоснована програма за справяне с травмата (EBTS).

Паметен ден

Шипка

Намираме се 1232 m надморска височина, стоим пред Паметника на свободата на вр.Шипка. Историческо и много българско място. Действа ни много емоционално. Девет души сме. Тук сме и се чувстваме специално. Някои от нас са идвали на това свято място преди много, много години, други го посещават за първи път. Всички сме развълнувани и очакваме да се докоснем до саможертвения подвиг на героичните борци за нашата свобода. Историята ни завладява от влизането в Паметника на свободата... С всеки следващ етаж разбираме все повече цената,...