Общо събрание

обявление

О Б Я В Л Е Н И Е

На 25.11.2016  г., от 18.00 ч., в сградата на Централното управление на Сдружение "Самаряни", намираща се на адрес: гр. Стара Загора, ул. "Патриарх Евтимий" № 57 (южен вход от ул. "Братя Жекови"), ще се проведе редовно Общо събрание на членовете на Сдружение "Самаряни", на основание чл. 19, ал.1 от Устава на организацията.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

1. Одобряване, освобождаване и изключване членове на Общото събрание.

Трудова миграция

Трудова миграция

През последните години все повече младите хора са по-мобилни спрямо своето образование или трудова заетост. Европейската Комисия също насърчава легалната трудовата мобилност, за да може всеки млад човек да намери своята подходяща работа.

Клуб "Зараза" навърши 7 години!

Клуб Зараза

Клуб "Зараза" днес навърши 7 години!

Клуб "Зараза" е сформиран в Сдружение "Самаряни", гр. Стара Загора, през 2009 г., по Програма на Министерството на здравеопазването - "Превенция и контрол на HIV/СПИН", финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. До края на 2015 г., клуб "Зараза" изпълненяваше дейности по Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

Обществена дискусия за отбелязване на Световния ден на психичното здраве

Психично здраве
Илина Терзиева и Радост Азманова от Кризисен център "Самарянска къща" взеха участие в организиранта от Регионална здравна инспекция и Център за работа с деца със специални нужди "Алтернатива 55" обществена дискусия  по повод отбелзването на Световния ден на психичното здраве, която се порведе в гр.

Ученикът Иво Банков намери и върна пенсията на възрастна жена

Иво Банков

Добротворецът: Иво Банков, ученик в старозагорската математическа гимназия.

Добротворството: През Юни 2016 г. моята баба загуби пенсията от 150 лв. на тежкоболния ми дядо пред входа на Природоматематическа гимназия "Гео Милев". Цял късмет е, че Иво Банков намира парите на същото място няколко часа по-късно. На следващия ден неговата майка се свърза с мен чрез социалната мрежа, за да ме уведоми, че синът й е намерил загубените пари и още на същия ден парите бяха върнати на собственика си.