top of page
Има кой да чуе и да застане до теб (Facebook Cover) (1)
визия сайт 3
визия хоризонтална сайт заглавна страниц
визия сайт 4
визия сайт 5
Кризисен център
"Самарянска къща"

Имаш ли сили още да мълчиш! Денонощна консултация и подкрепа за деца и жени, пострадали от насилие.

Наблюдавано жилище

Старт за самостоятелен начин на живот! Подкрепа на младежи в неравностойно положение.

Консултативно-информационен център

Терапевтична работа с деца и семейства за справяне с насилие.

Секция за активни граждани. Бъди добротворец! 

Дари, за да помогнеш! Открий с нас, твоята кауза.

"Никога не се съмнявай, че малка група от мислещи и отдадени хора

може да промени света."

Инициативи

Статуетката "Добрият самарянин", учредена годишна награда за добротворство на сдружение "Самаряни"
Годишни награди
за добротворство

Уникалната статуетка

"Добрият самарянин"

Номинирай добротворец...

Разкажи ни за неговата

достойна добрина!

Самарянска доброволческа служба
Самарянска
доброволческа служба

Доброволчеството за нас в "Самаряни" е от изключителна важност, поради огромния социален принос,

който дареният труд носи.

Специални събития и фондонабиране
Специални събития
и фондонабиране

Да бъдеш герой е в твоята кръв!

Голямото състезание с охлюви!

ГолЯМото ядене на диня!

Болница за плюшени мечета. 

Да замесим приказка!

istockphoto-529249593-612x612

istockphoto-529249593-612x612

Да замесим приказка!

Да замесим приказка!

Подкрепа на деца с редки заболявания.

Помагаме на децата...

Помагаме на децата...

и на техните семейства

Да бъдеш герой...

Да бъдеш герой...

е в твоята кръв!

Голямото състезание...

Голямото състезание...

с охлюви!

Да замесим...

Да замесим...

приказка!

Болница...

Болница...

за плюшение мечета!

bottom of page