“Лаборатория за НЕнасилие” стартира Сдружение “Самаряни”

лаборатория за НЕнасилие

Най-новият проект на Сдружение “Самаряни” стартира през м. февруари.

И през 2018 г. "баби" и "внучета" ще прекарват време заедно

Внучето на баба

След кратка пауза, проектът "Внучето на баба", финансиран от холандската организация "Chicho Foundation", продължава да се реализира в гр. Стара Загора. Той е насочен към тежкоболни деца, лишени от родителска грижа с множествени увреждания, трудно подвижни, настанени в специализирани институции, за които се грижат „социални сътрудници“ или наречени от всички нас „баби“. Между децата и жените се поражда дълбока емоционална връзка. Всяка една от трите баби по проекта се занимава с три "внучета", всеки ден по четири часа.

Резултати от проведен конкурс за длъжността "социален сътрудник"

За да разгледате резултатите от проведен конкурс за длъжността "Социален сътрудник" по проект "Внучето на баба", моля отворете следните документи: Протокол I и Протокол II.

Ново бъдеще за младо момиче

Наблюдавано жилище - Стара Загора

Има тежки житейски съдби, толкова тежки, че когато ги чуеш, срещнеш или се запознаеш с тях, имаш усещането, че това не е истина. Мислиш си, че такава житейска история може да съществува само в книгите, родена от нечия творческа мисъл, за да се засили ефекта от прочетеното... Когато работиш като социален работник, тези истории са реалност и многократно срещаш млади хора, за които това е техния живот...

Дарителска инициатива за набиране на играчки и книжки

Къщата за семейството и общността

Дарителска инициатива за набиране на играчки и книжки за попълване на набора от образователни и дидактически материали, развиващи умения за игра на деца от 0 до 5 г.

Чували ли сте за Къщата на семейството и общността?

:) НЕ?!