900 000 са жертвите на насилие в България

2 декември, 2009 г. В заседателната зала на Община Пловдив се проведе кръгла маса относно международна кампания “16 дни против насилието”. По време на срещата бяха съобщени резултатите от проведено мащабно анонимно анкетно проучване в градовете: Пловдив, София, Варна, Бургас, Благоевград, Кюстендил, Велико Търново, Русе, Враца, Монтана, Ямбол, Пазарджик, Видин, Плевен, Габрово, Шумен, Стара Загора, Хасково и Смолян.
По неофициални данни в България има повече от 900 000 жертви на насилие. “Сами виждате, че цифрата е внушителна” съобщи Светлана Йорданова, представител на Женско благотворително дружество, гр. Благоевград. Женското благотворително дружество проведе проучването и със съдействието на кмета на Община Пловдив представи резултатите днес.

Кръгла маса по повод международна кампания „16 дни против насилието”

Кръгла маса по повод международна кампания „16 дни против насилието” ще се проведе на 2 декември от 10,00 часа в сградата на Община Пловдив.
Към Сдружение „Самаряни” беше отправена покана от кмета на Община Пловдив г-н Славчо Атанасов. Организацията ще бъде представлявана от Добромира Петрова, специалист „Връзки с обществеността”. Тя ще представи опита на сдружението с деца и жени, преживели насилие.

Проведе се среща с психолози

26 ноември, 2009 г. Проведе се информационна среща с психолози и педагогически съветници от старозагорските училища. Участници бяха 11 представители на гимназии и основни училища. Срещата протече под дискусионна форма.
В началото Татяна  Чекова, ръководител на Кризисен център „Самарянска къща”, представи кампанията „16 дни против насилието”. Тя информира участниците в срещата за основната цел на 16-дневката, а именно да се достигне до широк кръг от хора. След което ги запозна с целта на срещата, като призова участниците да повдигнат дискусия със своите ученици по темата за насилието. Всички се обединиха от идеята, че трябва заедно да се изправим срещу насилието и да работим в партньорство.

Дни против насилието

На 25 ноември, 2009 г. по време на пресконференция по повод кампания “16 дни против насилието”, Добромира Петрова, специалист “Връзки с обществеността“ към Сдружение “Самаряни “, представи програмата на кампанията. Тя информира, че по време на 16-дневната кампания, която ще се провежда от 25 ноември до 10 декември, доброволци от сдружението ще раздават информационни материали, за да предизвикат интереса на обществото по темата. Като част от кампанията ще се проведе инфоамционна среща с психолози и педагогически съветници от старозагорските училища. Основен акцент беше отделен на последният ден от кампанията 10 декември, защото тогава ще се проведе изложба на творби от личното творчество на жени, преживели насилие.

Младежи от Благоевград против насилието

По покана на People to People International Blagoevgrad University Chapter Димо Димов, мениджър „Стратегическо планиране и развитие” към Сдружение „Самаряни” и Иванка –Иванова Попова, програмен директор на Сдружението, ще участват в дискусия за борбата срещу домашното насилие. Срещата ще се проведе на 23 ноември 2009 г., от 19:30 часа в Аудиторията на Американски университет, гр. Благоевград. С тази инициатива ще бъде официално открита кампания срещу домашното насилие „Проговори! Погледни! Помогни!”, която ще се проведе в Благоевград между 23 и 27 ноември 2009 г.