Социален работник в Кризисен център "Самарянска къща" (по заместване) Социален работник в Наблюдавано жилище

Социален работник

Обявление за свободно работно място № 018/23.02.2018 г.

Сдружение "Самаряни" търси да назначи социален работник по заместване в Кризисен център „Самарянска къща“ и социален работник в “Наблюдавано жилище”.

Изисквания:

  • висше образование по една от двете специалности - „Социални дейности” или „Социална педагогика”;

  • познаване на законодателството в социалната сфера;

Среща-дискусия с медиите

среща-дискусия

Неведнъж, в нашето ежедневие, ние ставаме свидетели как шокиращи ситуации на дискриминация и насилие, се отразяват в медийното пространство. Затова, при изпълнението на проект “Лаборатория за НЕнасилие”, предвидихме специално място за активно взаимодействие с представители на местните и национални медии.

“Лаборатория за НЕнасилие” стартира Сдружение “Самаряни”

лаборатория за НЕнасилие

Най-новият проект на Сдружение “Самаряни” стартира през м. февруари.

И през 2018 г. "баби" и "внучета" ще прекарват време заедно

Внучето на баба

След кратка пауза, проектът "Внучето на баба", финансиран от холандската организация "Chicho Foundation", продължава да се реализира в гр. Стара Загора. Той е насочен към тежкоболни деца, лишени от родителска грижа с множествени увреждания, трудно подвижни, настанени в специализирани институции, за които се грижат „социални сътрудници“ или наречени от всички нас „баби“. Между децата и жените се поражда дълбока емоционална връзка. Всяка една от трите баби по проекта се занимава с три "внучета", всеки ден по четири часа.

Резултати от проведен конкурс за длъжността "социален сътрудник"

За да разгледате резултатите от проведен конкурс за длъжността "Социален сътрудник" по проект "Внучето на баба", моля отворете следните документи: Протокол I и Протокол II.