top of page

В Сдружение “Самаряни” търсим Сътрудник "Социални дейности"


Обявление за свободно работно място № 037/20.10.2023 г.


Сдружение "Самаряни" търси да назначи служител по трудов договор на позицията Сътрудник “Социални дейности” в услугата Кризисен център "Самарянска къща" за жени и деца, жертви на насилие и трафик.


Предлаганата позиция е предвидена за основна работа и включва ежемесечна ангажираност по график в режим на дневни и нощни смени. Позицията е подходяща за завършили специалисти или студенти в последен курс на специалностите „Социални дейности”, “Социална педагогика” или “Психология”.


Изисквания:

 • нагласа за работа с уязвими групи, в т.ч. жени и деца, жертви на домашно насилие и/или трафик;

 • мотивация и умения за работа в екип;

 • много добра комуникативност;

 • много добри умения за писмено изразяване;

 • много добри компютърни умения (работа с Windows, Microsoft Office, Internet и приложенията на Gmail и Google Drive);

 • познаване на законодателството в социалната сфера;

 • трудов стаж или доброволен труд в сферата на социалните услуги или НПО сектора би бил предимство;

 • умение за шофиране и правоспособност за управление на МПС би било предимство.

Отговорности:

 • оказване на необходимата социална подкрепа на лицата при настаняване и напускане на Кризисния център (КЦ);

 • подпомагане провеждането на социалната работа с настанените лица, по време на престоя им в КЦ, по отношение на ежедневния режим, разрешаването на възникнали проблеми в общуването помежду им или спазването на вътрешния ред; и др.;

 • подпомагане работата по случай чрез осъществяване на социално посредничество относно различни институции и служби, както и придружаване на потребителите на социални услуги при необходимост;

 • оказване на съдействие за провеждане на психо-социално и юридическо консултиране от специализирания екип на услугата;

 • организиране и участие в осъществяването на подпомагащи дейности, свързани с поддържането на реда и материалната база по време на дежурствата по смяна;

 • организиране и провеждане на работа в групи с потребителите на социални услуги;

 • водене на документацията в КЦ, свързана с пряката си работа и с провеждането на специализираната работа с потребители на социални услуги;

 • участие в различни формати на работни срещи, специализирани обучения, обмяна на опит, интервизия и супервизия;

 • участие в провеждането на кампании и инициативи;

 • други дейности, според възникващите необходимости във връзка с ежедневното функциониране на услугата.

Предлагаме:

 • ясно регламентирани трудови правоотношения;

 • вътрешно въвеждащо обучение;

 • последващи специализирани обучения;

 • възможност за развитие и допълнителна квалификация;

 • възможност за обмяна на опит с подобни практики;

 • професионална супервизия;

 • работа в динамичен и опитен екип;

 • възнаграждение, съответстващо на възлаганите отговорности: първоначалното месечно възнаграждение, договорено за срока на изпитване, впоследствие ще бъде увеличено, като определянето на размера е обвързан с резултатите, след проведена атестация.

Задължителни документи при кандидатстване:

 • Професионална автобиография с актуална снимка;

 • Мотивационно писмо.


Организацията задържа в архива си подадените от кандидатите документи!

Срок за подаване на документи: до 03.11.2023 г., включително. Адрес за подаване на документите по електронен път: accounting@samaritans.bg Процедура:

 • Прием на документи на кандидатите.

 • Първа селекция на кандидатите по документи.

 • Провеждане на индивидуални интервюта по предварителен график само с кандидатите, одобрени след първата селекция.

 • Финално становище за одобрение на двама от кандидатите и класиране на възможни резерви.

 • Прием на документи и назначение на одобрените кандидати за обявените работни места.

За повече информация: Сдружение „Самаряни” Десислава Иванова

тел.: 042/621 083, моб. тел.: 0878/394 225, ел. страница: www.samaritans.bg99 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page