top of page

Информационна кампания в рамките на „16 дни на активизъм срещу домашното насилие


Информационна кампания на Сдружение “Самаряни” в рамките на „16 дни на активизъм срещу домашното насилие”                            Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека. В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие. От 19-годишния си опит знаем, че едно от нещата, от които се нуждаят жените и децата, пострадали от домашно насилие, е сигурно и защитено пространство, където, подкрепени от специалисти, да се опитат да намерят ресурсите в себе си и да продължат напред. Затова в настоящата кампания нашият екип ще проведе информационни срещи с различни групи, в които по интерактивен начин ще предизвика участниците да открият и изведат собствени ресурси, чрез които могат да се справят в ситуация на стрес или трудности. На 22. ноември, се проведе първата такава среща с младите хора от Ученическия съвет на Търговската гимназия “Княз Симеон Търновски”. В рамките на кампанията са планирани и други срещи, като първата сред тях е с майките на децата със специални образователни потребности от Сдружение “Заедно с теб можем”. Информационната кампания “16 дни на активизъм срещу домашното насилие” ще насочи отново общественото внимание към това, че насилието не трябва да бъде толерирано, че от средата на насилие има изходен път, и че чрез подкрепа, всеки може да се справи! Ще бъде популяризирана активно и възможността да бъде потърсена помощ на 24-часовата консултативна телефонна линия за жени и деца, пострадали от насилие - 042-64-11-11, както и по други алтернативни начини, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.  * * * Близо 19 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие, като предоставя безплатна подкрепа на пострадалите от насилие в Кризисен център “Самарянска къща”, към който функционират звената: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”. Кризисен център “Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. През 2022 г., в Кризисен център "Самарянска къща", поради домашно насилие са настанени и са получили психо-социална, юридическа и друга професионална помощ и подкрепа общо 38 лица - 20 жени и 18 деца. Към настоящия момент в "Самарянска къща" са настанени 11 лица - 6 жени и 5 деца. В Сдружение “Самаряни” полагаме големи усилия да работим чрез индивидуален подход с всяка жена и дете, като търсим възможности за осигуряване на най-добрите условия за подкрепа. За това ни помагат доброволци и дарители, които привличаме чрез каузите ни - „Детството не бива да боли!“, “Любовта не бива да боли!”, и дарителски, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”. Най-новите ни доброволчески инициативи, които ще се случат на 29. и 30.11.2022 г. в подкрепа на Кризисен център “Самарянска къща”, заедно с екипа на застрахователна компания “Булстрад” - “Докосни земята” и “Нов живот” за детското съоръжение в Кризисен център “Самарянска къща”, ще отбележат денят, в който даряваме и празнуваме щедростта - #ЩедриятВторник. Тази година той се отбелязва на 29. ноември. Продължаваме напред, вярваме и приобщаваме съмишленици, с които заедно полагаме усилия, за да съдействаме на все повече хора, върху които се оказва домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор, че “Любовта не бива да боли!” За допълнителна информация: Мария Данева, Сдружение „Самаряни“, моб. тел.: 0878 394 224; ел. поща: mar4ela@samaritans.bg; ел. адрес: www.samaritans.bg

Информационна кампания на Сдружение “Самаряни” в рамките на „16 дни на активизъм срещу домашното насилие”

Всяка година, Сдружение “Самаряни” провежда информационна кампания, в рамките на световната инициатива „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пол”, която е насочена към различните форми на насилие срещу жени. Тя започва на 25 ноември – Международният ден за премахването на насилието, основано на пол, и продължава до 10 декември – Международният ден за правата на човека.

В рамките на тази кампания и през настоящата година предстои отново да акцентираме върху една обществено значима тема - тази за Домашното насилие.

От 19-годишния си опит знаем, че едно от нещата, от които се нуждаят жените и децата, пострадали от домашно насилие, е сигурно и защитено пространство, където, подкрепени от специалисти, да се опитат да намерят ресурсите в себе си и да продължат напред. Затова в настоящата кампания нашият екип ще проведе информационни срещи с различни групи, в които по интерактивен начин ще предизвика участниците да открият и изведат собствени ресурси, чрез които могат да се справят в ситуация на стрес или трудности. На 22. ноември, се проведе първата такава среща с младите хора от Ученическия съвет на Търговската гимназия “Княз Симеон Търновски”. В рамките на кампанията са планирани и други срещи, като първата сред тях е с майките на децата със специални образователни потребности от Сдружение “Заедно с теб можем”.

Информационната кампания “16 дни на активизъм срещу домашното насилие” ще насочи отново общественото внимание към това, че насилието не трябва да бъде толерирано, че от средата на насилие има изходен път, и че чрез подкрепа, всеки може да се справи!

Ще бъде популяризирана активно и възможността да бъде потърсена помощ на 24-часовата консултативна телефонна линия за жени и деца, пострадали от насилие - 042-64-11-11, както и по други алтернативни начини, за да им бъде оказана адекватна закрила и подкрепа.


* * *

Близо 19 години, Сдружение „Самаряни“ работи по проблема домашно насилие, като предоставя безплатна подкрепа на пострадалите от насилие в Кризисен център “Самарянска къща”, към който функционират звената: “Кризисно настаняване”, “Приемна за подкрепа”, “Консултативни линии“ и “Терапевтични и корекционни програми”.

Кризисен център “Самарянска къща” е комплекс от краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е да се подкрепи процесът на възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и техните деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ.


През 2022 г., в Кризисен център "Самарянска къща", поради домашно насилие са настанени и са получили психо-социална, юридическа и друга професионална помощ и подкрепа общо 38 лица - 20 жени и 18 деца. Към настоящия момент в "Самарянска къща" са настанени 11 лица - 6 жени и 5 деца.


В Сдружение “Самаряни” полагаме големи усилия да работим чрез индивидуален подход с всяка жена и дете, като търсим възможности за осигуряване на най-добрите условия за подкрепа. За това ни помагат доброволци и дарители, които привличаме чрез каузите ни - „Детството не бива да боли!“, “Любовта не бива да боли!”, и дарителски, финансов фонд “ЗАЩИТА на жени, пострадали от насилие”.

Най-новите ни доброволчески инициативи, които ще се случат на 29. и 30.11.2022 г. в подкрепа на Кризисен център “Самарянска къща”, заедно с екипа на застрахователна компания “Булстрад” - “Докосни земята” и “Нов живот” за детското съоръжение в Кризисен център “Самарянска къща”, ще отбележат денят, в който даряваме и празнуваме щедростта - #ЩедриятВторник. Тази година той се отбелязва на 29. ноември.


Продължаваме напред, вярваме и приобщаваме съмишленици, с които заедно полагаме усилия, за да съдействаме на все повече хора, върху които се оказва домашно насилие или са свидетели на такова, да направят своя информиран избор, че “Любовта не бива да боли!”


За допълнителна информация:

Мария Данева,

Сдружение „Самаряни“,

моб. тел.: 0878 394 224;

ел. поща: mar4ela@samaritans.bg;

ел. адрес: www.samaritans.bg


28 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page